příspěvková organizace Ministerstva kultury

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715--2015)

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás zve

 

na přednáškový podvečer


300 let od morové rány v Uherském Brodě

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Radek Tomeček

historik MJAKUB

mor v Uherském Brodě 1715

 

Mgr. Marek Lečbych

archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

archeologie hromadných pohřebišť

poslední archeologické nálezy v Uherském Brodě

 

mor a Komenský

 

ochutnávka bylinných „oučinných“ čajů proti morové nákaze

 

pátek 20. 11. 2015, 17.00 v muzeu

 

vstupné 30 Kč

(pokladna muzea 572 632 288, 9.00-12.00 a 12.45--16.45)

 

Rozhlasový pořad Českého rozhlasu Plus (red. Petr Slinták, 19. 3. 2016, 20.35):

„Morové rány napříč staletími“ / dokumentární relace

odkaz zde

  

PODROBNÁ ZPRÁVA Z KNIHY Dr. PETRA ZEMKA:

(Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času, 2006)

 

 

Kaple sv. Damasa a sv. Jana Nepomuckého, která byla budována na hoře Králov již od r. 1717 na náklady primátora Pavla Hájka jako poděkování za osvobození Uh. Brodu od morové epidemie.O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A  (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

C A L L   F O R   P A P E R S:

[31. MKK – do 31. března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

LEDEN, ÚNOR


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999