příspěvková organizace Ministerstva kultury

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Vás zvou na výstavu

BUDOVÁNÍ MOSTŮ
Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství
život a dílo významného vnuka J. A. Komenského

velký výstavní sál Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

vernisáž proběhla v pátek 25. ledna 2013, 17:00
úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Šimek, Th.D. (NPMK JAK Praha)
hudební vstup na kytaru interpretovala Monika Baná
– 3 části ze suity od Sylvia Leopolda Weisse (1867-1750)

výstava potrvá do 3. března 2013

katalog k výstavě
Daniel Arnošt Jablonský. Život a dílo vnuka J. A. Komenského
Bahlcke, J. – Dybas, B. – Rudolph, H. (eds.), Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2011

anotace
V r. 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představili život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka slavného „učitele národů“ J. A. Komenského. Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. (z textu k výstavě)

odkaz
tisková zpráva

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 


 


 

odkaz: REKONSTRUKCE TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VYŠÍVÁNÍ, TKÁNÍ ad.

vítězný projekt v mezinárodní audiovizuální soutěži FAIMP 2018

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:

2018

 

NOVÁ  V Ý S T A V A  (do 20. 4. 2019):

NOVÝ VÝSTAVNÍ SÁL

NAARDEN:

výročí 15. 11. 2018


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2018:

LISTOPAD | PROSINEC

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999