příspěvková organizace Ministerstva kultury

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Vás zvou na výstavu

BUDOVÁNÍ MOSTŮ
Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství
život a dílo významného vnuka J. A. Komenského

velký výstavní sál Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

vernisáž proběhla v pátek 25. ledna 2013, 17:00
úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Šimek, Th.D. (NPMK JAK Praha)
hudební vstup na kytaru interpretovala Monika Baná
– 3 části ze suity od Sylvia Leopolda Weisse (1867-1750)

výstava potrvá do 3. března 2013

katalog k výstavě
Daniel Arnošt Jablonský. Život a dílo vnuka J. A. Komenského
Bahlcke, J. – Dybas, B. – Rudolph, H. (eds.), Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2011

anotace
V r. 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představili život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka slavného „učitele národů“ J. A. Komenského. Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. (z textu k výstavě)

odkaz
tisková zpráva

Z A S Í L A T   N O V I N K Y   M A I L E M

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

C A L L   F O R   P A P E R S:

[31. MKK – do 31. března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

BŘEZEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999