příspěvková organizace Ministerstva kultury

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Muzea Jana Amose Komenského V Uherském Brodě

(platné od února 2017)

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

příspěvková organizace zřízená MK ČR

Se sídlem: Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod

zřiz. listina č. j. 17.466/2000, 27. 12. 2000

IČ: 00092142, nejsme plátci DPH

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 10006-36038721/0710

zastoupené: Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitelem