příspěvková organizace Ministerstva kultury

FAKTURAČNÍ ÚDAJE MUZEA

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

příspěvková organizace zřízená MK ČR zřiz. listina č. j. 17.466/2000, 27. 12. 2000

Se sídlem: Přemysla Otakara II. č. 37, 688 12  Uherský Brod

IČ: 00092142, neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 537721/ 0100

zastoupené: Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel