příspěvková organizace Ministerstva kultury

Za zvířaty kolem světa

REPORTÁŽ TV SLOVÁCKO NA 4:59

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci se Slezským zemským muzeem Opava

Vás zvou na výstavu

 

Za zvířaty kolem světa

SAVCI, PTÁCI, PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI, MOTÝLI, BROUCI,

DALŠÍ HMYZ, ROSTLINY, HORNINY A MINERÁLY

SEDMI SVĚTADÍLŮ

 

biogeografická výstava preparátů ze sbírky opavského Slezského zemského muzea

trvá od 19. května do 10. září 2017

(vstup zdarma v dnech otevřených dveří. 20. 5., 1. 6. a 10. 9. 2017)

 

vstupné 25 Kč

 

Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II., 688 12  UH. BROD | 572 632 288 muzeum@mjakub.cz

mjakub.cz | @muzeumjakuherskybrod | @programMJAKUB | szm.cz

 

 

vernisáž výstavy proběhla v PÁTEK 19. KVĚTNA 2017 | 17.00 | Muzeum JAK Uh. Brod:

18.00–19.00 prezentace živočišné říše naší planety

velkoplošná projekce HD s komentářem autora výstavy Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D.

Z A S Í L A T   N O V I N K Y   M A I L E M

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

C A L L   F O R   P A P E R S:

[31. MKK – do 31. března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

BŘEZEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999