příspěvková organizace Ministerstva kultury

Řemeslo jak vyšité

Kroje Uherskobrodska na jedinečné výstavě! (Ministerstvo kultury ČR – mkcr.cz)

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás srdečně zve na výstavu a její vernisáž

 

Řemeslo jak vyšité

KROJE UHERSKOBRODSKA

/ vzory, postupy a rekonstrukce

 

vernisáž – pátek 22. 9. 2017 | 17.00 | Muzeum JAK

úvodní slovo PhDr. Romana Habartová

vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje

 

účinkuje Čečera ze Starého Hrozenkova

zpěv, rjaseňje leknic, konope

 

výstava trvá do 28. 1. 2018

vstupné od 23. 9. – 25 Kč