příspěvková organizace Ministerstva kultury

Škola! Umění z lavic / School! Art from the Classroom

Komenský a vzdělání očima dětí / Comenius and Education through Children’s Eyes

výstava dětských kreseb uspořádaná ve spolupráci s Památníkem Lidice

1. 2. – 12. 5. 2019 (vernisáž 31. 1. 2019) | Comenius museum Naarden | NIZOZEMSKO

vstupné 6 € dospělí, 5 € studenti | Muzejní karta, CJP, CKV, a děti do 12 let zdarma

 

School! Art from the Classroom

Comenius and Education through Children’s Eyes

 

Výstava, kterou muzeum Jana Amose Komenského uvede v lednu v Naardenu, je připravena ve spolupráci s Památníkem Lidice a Comenius Museem v Naardenu. Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 31. ledna 2019 a výstava bude trvat do 12. 5. 2019.

 

Základ výstavy tvoří více než 40 dětských kreseb, které ze svých sbírek poskytl Památník Lidice. Jedná se o práce, jež byly oceněny v rámci 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejíž téma bylo Škola? Vzdělání! Doplnění výstavy kresbami holandských dětí umožnila výtvarná soutěž School! – Kunst uit de klas, kterou Comenius Museum v Naardenu vyhlásilo v loňském roce a do níž se zapojily místní školy.

 

Tyto kresby tvoří výstavu, jejímž cílem je pojednat o dvou ústředních tématech, spojených se vzděláváním, a to způsobem poutavým pro návštěvníky všech věkových kategorií.

 

První téma se soustředí na Komenského a jeho pedagogickou vizi, která je stále aktuální. Tuto nadčasovost a váhu Komenského v soudobém světě potvrzuje i četnost jeho portrétů zaslaných do lidické soutěže, nejenom z oblasti bývalého Československa, nýbrž z celé Evropy. Jde tedy vidět, že základy moderní pedagogiky, na jejichž tvorbě měl tento učenec zásadní podíl, jsou stále dobře ukotveny v koncepci vzdělávání a tento přínos Komenského je připomínán a pamatován dodnes. Podobizny Komenského, na kterých je pozoruhodný individuální a nápaditý pohled každého dítěte, různorodost technik i přístupy, které se vymykají pouhému kopírování všeobecně známých vyobrazení tohoto myslitele, poslouží jako obrazové doplnění základních tezí, jež vystihují Komenského pojetí školství. Návštěvníkům výstavy budou představeny zejména myšlenky z Velké didaktiky a z jeho vrcholného díla – Obecné porady o nápravě věcí lidských.

 

Druhou část výstavy tvoří kresby, které reprezentují obecný pohled na vzdělání, a to v různých zemích, respektive kontinentech, především pak u dětí různého věku. Přestože budou prezentovány kresby ze zemí tak kulturně odlišných, jako jsou Norsko, Kazachstán, Čína, Indie, Rusko či Myanmar, můžeme vypozorovat zajímavé poznatky. Zaprvé, že styl i barevnost kreseb korespondují s tím, z jaké části světa jsou jejich autoři. Zadruhé, třebas výtvarným pojetím různé, zobrazené koncepty jsou v podstatě totožné – obecně lze totiž říct, že se děti soustředily na zobrazení důležitosti knih a osoby učitele, rovněž vystihly důležitost střídání náročných a odpočinkových předmětů, v neposlední řadě také přínos spolupráce a učení ve skupině. Zobrazená témata nám tedy znovu poskytují můstek ke Komenskému, neboť se jedná o zásady, jež sám před 400 lety prosazoval. Tato skladba mezinárodních výkresů, doplněná o kresby z nizozemské soutěže, tedy umožní verbalizovat a připomenout dětským i dospělým návštěvníkům to, jak moc je vzdělání důležité. Mezi základní principy patří nutnost formování mladé mysli, rozvíjení její pozornosti a bystrosti, výhody učení ve skupině. Aktuálnost vizí Komenského znovu připomene jeho poselství o nutnost vyjasňovat omyly, které nebezpečně ovládají mysl a mohou pak vyústit v polopravdy, které jsou mnohdy škodlivější. Vrcholem bude krátké pojednání, kde kdy Komenský v 8 stupních shrnuje, jaké základní funkce škola plní.

 

Zajímavé zpestření výstavy nabídne výtvarný koutek, kde návštěvníci všech věkových kategorií získají možnost vyzkoušet si vybrané výtvarné techniky a těžit tak z inspirace, kterou povzbudí zhlédnutá výstava.

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999