příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musica Angelica

slavnostní koncert pro harfu a zpěv v rámci Adventního setkávání Uherský Brod 2019

rozsvícení 3. adventní svíce

(ne) 15. prosince 2019 | 16.00 | sloupový sál a atrium muzea

vstup zdarma


odkazy – facebook akce, Brodský zpravodaj 11/2019

 

Duo MUSICA ANGELICA

Lucie Fajkosová – harfa

Magdaléna Malaníková – zpěv