příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ignát Seichert

(24.3. 1847 – 25.2. 1909)

Říšský a zemský poslanec, starosta města Uherského Brodu a první předseda Musejní společnosti pro jihovýchodní Moravu v Uherském Brodě. Narodil se v Klatovech 24. 3. 1847 v rodině klempířského mistra. Zde absolvoval obecnou školu a gymnaziální studia. Po studiích se stal praktikantem ve Šternberku, kde se aktivně účastnil veřejného a národnostního života. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky zastává asistentské místo ve Štýrském Hradci, kde je mu v roce 1871 udělen titul magistra farmacie. Roku 1872 odchází do Rožnova, kde obdržel koncesi ke zřízení lékárny a kde zastával místo lázeňského inspektora. V novém působišti vstupuje do veřejného života, jeho zásluhou je zde založen nový léčebný ústav a lázeňský dům, postaven pomník Františku Palackému a založen polévkový ústav pro chudou školní mládež. Je členem různých spolků a Národně-politické jednoty.
V roce 1888 zakoupil lékárnu v Uherském Brodě. Jeho národně-politická činnost pokračuje i zde. V devadesátých letech minulého století se zasloužil společně s Bedřichem Weberem a několika dalšími o vymanění městské správy z politické a hospodářské závislosti na německém měšťanstvu. V roce 1897 se stal starostou města, podílel se na založení městské spořitelny a propagoval české školství ve městě. Jako starosta Uherského Brodu realizoval návrh na založení městského muzea. Rozhodnutí o jeho otevření padlo na jím vedené schůzi městského zastupitelstva 4. 3. 1898. Sám pak věnoval částku 100 zl. na náklady spojené s jeho zřízením. Za své zásluhy o muzeum byl na zasedání ustavující valné hromady 13. 7. 1899 zvolen prvním předsedou Musejní společnosti. Tuto funkci vykonával do roku 1902, kdy byl jmenován ředitelem Zemské pojišťovny Markrabství moravského v Plzni. Zde působil až do své smrti 25. 2. 1909.


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

DUBEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999