příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Recenzovaný časopis pro komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis

moravsko-slovenského pomezí


Číslo 99–100 XLVIII/2018 v přípravě.

 

Aktuální číslo

Studia Comeniana et historica 97–98, XLVII/2017

 
OBSAH I AUTOŘI:

 

Tomáš Nejeschleba, Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriána Magniho | resumé

Manfred Richter, Menschen, Sprachen, Gedanken – Raum und Zeit: Grenzen und Grenzüberschreitungen bei Comenius | resumé

Bernhard Josef Stalla, Die Grenze zwischen Ländern, Nationen und Konfessionen und das Grenzüberschreitende Denken des Jan Amos Komenský | resumé

Petr Pavlas, Slovo jako definice: Komenského logický purismus | resumé

Jan Čížek, Comenius´s Emendation of Society and its Limits | resumé

Andreas Lischewski, Schulort und Schulraum vor den Herausforderungen des sozialen Wandels. Die comenianischen Erwägungen zum ›locus scholae‹ im Horizont frühneuzeitlicher Entwicklungen | resumé

Lenka Řezníková, Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru. K současnému výzkumu prostoru a hranic v raném novověku | resumé

Helena Kovářová, Ornamenty a figury: grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map Moravy | resumé

Josef Chrást, Komenského mapa Moravy z pohledu současných geoinformačních technologií | resumé

Jan Červenka, Hranice mezi polemikou a dialogem na příkladu literárních sporů 15. století | resumé

Kateřina Smyčková, Katolická a nekatolická hymnografie – ostře střežená hranice? | resumé

Radim Červenka, Hřích jako hranice mezi konfesemi a počátky reformace v předbělohorských Čechách | resumé

Andrzej Borkowski, The Phenomenon of Borders and Landscape in 17th Century Prose (Avvakum Petrov – John Chryzostom Pasek) | resumé

Jiří Mitáček, Fenomén „Lucké Pole“. Nad otázkami a odpověďmi věčné záhady moravsko-slovenského pomezí | resumé

Tomáš Knoz, Hranice v Komenského kraji a v Komenského době | resumé

Lenka Nováková, Hranice v každodenním životě obyvatel hukvaldského panství ve druhé polovině 17. a v 18. století | resumé

Zdeněk Vybíral, Uherská vojenská hranice v 16. století jako mentální kategorie. Pojem geografický – kulturní – vojenský? | resumé

Jozef Matula, Hranice medzi mýtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460–1535) | resumé

Petr Vodešil, Kontinuita, tradice a revoluce. Burkova konzervativní alternativa revolučních principů | resumé 

Minulá čísla (obsah v pdf)


...................

 

 

Studia je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu.

 KONTAKT: pospisilova@mjakub.cz


Heinrich Beck, Gott und das Böse

Maria-Anna Bäuml-Roßnagl, Trinität als relationaler Prozess zwischen Mensch-Welt-Gott: Ein bildungsästhetisches Konzept zum analogen Bezug von Seins- Selbst- und Gotteserkenntnis bei Johann Amos Comenius

Jan Čížek, On the eschatology of Consultatio catholica

Jan Čížek, Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci

Jan Hábl, Consolation Through Story

Jan Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na „veřejné“ disputaci o Devíti stech tezích

Pavel Floss, Metodolog J. Acontio o satanských úkladech v kontextu nábožensko-politických zápasů 16. a 17. století

Jiří Michalík, Kepler versus Fludd: harmonie a věda

Jiří Just, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století

David Novotný, Historické a literární dílo Kryštofa Mathebea Bohdaneckého

Jan Kilián, „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Ota Halama, Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999