příspěvková organizace Ministerstva kultury

INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Dotazy směřujte na muzeum@mjakub.cz, odkud budou zaslány příslušným oddělením k vyřízení.

 

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

 

Zřizovací listina

Interní protikorupční program

 

Badatelský řád (2016)

Návštěvní řád (2010)

Organizační řád (2016)

 

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN

 

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

 

[aktualizace 2. 10. 2017]

Z A S Í L A T   N O V I N K Y   M A I L E M

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

C A L L   F O R   P A P E R S:

[31. MKK – do 31. března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

BŘEZEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999