příspěvková organizace Ministerstva kultury

PRO NÁVŠTĚVNÍKA

Židovské město osiřelo...

(so) 27. ledna 2018 | 16.00 sloupový sál muzea


více informací

Fašank 2018

31. ročník Festivalu masopustních tradic

obec Strání na Uherskobrodsku

4. 2. – 13. 2. 2018


více informací

Pochovávání basy 2018

v rámci fašankové oncgůz v Uherském Brodě

(ne) 11. února 2018 | 16.00 | atrium muzea

ve spolupráci s Domem kultury Uherský Brod


více informací

Fašanková filmotéka 2018

videofilmy s folklorní tematikou

v rámci mezinárodního festivalu masopustních tradic

FAŠANK 2018 (31. ročník), 4.–13. února 2018

v obci Strání na Uherskobrodsku

S Obecním úřadem ve Strání spolupořádá Muzeum J. A. Komenského – členové C.I.O.F.F.

(po) 12. února 2018 | 17.30 | obec Strání – Dvorana


více informací

Colour Bass Duo

Jiří Porubiak – bas klarinet a Lukáš Michl – klavír

koncertní vystoupení realizované ve spolupráci s Domem kultury v Uh. Brodě

(út) 13. února 2018 | 17.00 | sloupový sál


více informací

The Testament of Comenius, the Birth of Czechoslovakia

výstava k výročí českého státu s akcentem na Komenského

(čt) 15. března – 28. října 2018

Comenius museum Naarden | NIZOZEMSKO


více informací

Tisíciletá tradice české měny

výstava k výročí českého státu

(čt) 15. března – 28. října 2018

Comenius museum Naarden | NIZOZEMSKO


více informací

Měna doby Komenského

výstava k výročí českého státu

(čt) 15. března – 28. října 2018

Comenius museum Naarden | NIZOZEMSKO

 


více informací

Kraslice 2018

předvelikonoční dílny lidových výrobců (19. ročník)

(út, st) 20.–21. března 2018 (úterý, středa)

vstupné 5 / 10 / 20 Kč


více informací

Umlčené umění

Josef Somr – recitace, duo Lyrico – housle, violoncello

koncert Domu kukltury Uherský Brod

(út) 20. března 2018 | 17.00


více informací

Dny Komenského 2018

festival vzdělávacích programů (7. roč.)

ke 426. výročí narození J. A. Komenského

(čt–so) 22.–24. března 2018 | sloupový sál muzea


více informací

Den narození Jana Amose Komenského 2018

den otevřených dveří / volný vstup

(st) 28. března 2018 | 9.00–16.00 | muzeum


více informací

Ceny učitelům Zlínského kraje

(čt) 5. dubna 2018 | 9.00–16.00

sloupový sál, Informatorium, Stará třída


více informací

Gastrofestival

pořádá MÚ Uh. Brod

(so) 21. dubna 2018 | 9.00–21.00 | atrium muzea


více informací

Výuka lidových tanců 2018

1. lekce 4 lidových tanců (po) 14. května 2018 | 18.00–20.00

atrium muzea (nebo DDM)


více informací

Výuka lidových tanců 2018

2. lekce 4 lidových tanců (st) 16. května 2018 | 18.00–20.00

atrium muzea (nebo DDM)


více informací

Mezinárodní den muzeí / IMD 2018

den otevřených dveří / volný vstup (pá) 18. května 2018

9.00–16.00 | muzeum


více informací

Přijďte na svatbu! 2018 – Nitra (Slovensko)

11. ročník představení lidových svateb účinkuje slovenský folklorní soubor Jaročan z Jaroku u Nitry (so) 19. května 2018 | 20.00 | atrium nebo sloupový sál muzea


více informací

Festival muzejních nocí 2018

zpřístupnění expozic a výstav (so) 19. května 2018 | 20.00–23.00


více informací

Výuka lidových tanců 2018

3. lekce 4 lidových tanců (po) 21. května 2018 | 18.00–20.00

atrium muzea (nebo DDM)


více informací

Výuka lidových tanců 2018

4. lekce 4 lidových tanců (st) 23. května 2018 | 18.00–20.00

atrium muzea (nebo DDM)


více informací

Rolnický dům a hospodářství 2018

komentované prohlídky a kulturní program ve stálé expozici

v rámci Jízdy králů ve Vlčnově 2018

(so, ne) 26.–27. května 2018 | obec VLČNOV – usedlost čp. 57 (pod Sokolovnou)


více informací

Mezinárodní den dětí 2018

den otevřených dveří / volný vstup (pá) 1. června 2018

9.00–16.00 | muzeum


více informací

Musaionfilm 2018

21. ročník přehlídky muzejních filmů

(út–čt) 12.–14. června 2018

UHERSKÝ BROD | Muzeum JAK

účastnický poplatek 300 Kč


více informací

Zahraniční folklorní soubory 2018

17. ročník představení účinkujících MFF Strážnice ve spolupráci s NÚLK Strážnice a CIOFF (st) 20. června 2018 | 10.00 | atrium nebo sloupový sál muzea


více informací

EHD 2018

den otevřených dveří v rámci celoměstské akce 9.00–16.00

polovina září | muzeum


více informací

Den české státnosti 2018

den otevřených dveří / volný vstup (pá) 28. září 2018

9.00–16.00 | muzeum


více informací

XXXI. Mezinárodní komeniologické kolokvium

předpokládaný termín: (st, čt) 10.–11. října 2018


více informací

Vivat Comenius [v jednání]

Alfred Strejček a Štěpán Rak v úspěšném autorském koncertu

v rámci 31. MKK 2017 (st) 10. října 2018 | 20.00

sloupový sál muzea


více informací

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA

aneb móda první republiky výstava ze sbírek MJAKUB

a soukromé sbírky Mgr. Vladimíry Dobiášové

vernisáž výstavy – (pá) 26. října 2018 | 17.00 | muzeum


více informací

Hoši od Zborova

pořad Bánovského mužského sboru

k 100. výročí ukončení  1. světové války

(so) 27. října 2018 | 17.00 | sloupový sál muzea

vstupné 50 Kč


více informací

Den vzniku samostatného československého státu 2018

den otevřených dveří / volný vstup (ne) 28. října 2018 | 9.00–16.00 | muzeum


více informací

Štefánik – hvězdář, voják a diplomat

sobota 10. listopadu 2018 | 15.00 sloupový sál muzea

přednáška Ing. Rostislava Rajchla z Hvězdárny a planetária Uherský Brod

vstupné 50 Kč


více informací

Perníčky 2018

předvánoční dílny lidových výrobců (19. ročník) (út, st) 4.–5. prosince 2018 vstupné 5 Kč (děti) a 20 Kč (dospělí)


více informací

vánoční pořad

Vánoce ve vyprávění, písních a podání sborů Čerešna, Súsedé a CM Rozmarýn z Těšova

(pá) 28. prosince 2018 | 17.00

barokní sloupový sál muzea


více informacíO S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 28. 1. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A  (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ  K N I H A:

[doprodáno, připravujeme 2. vydání]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

LEDEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999