příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Recenzovaný časopis pro komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis

moravsko-slovenského pomezí


Číslo 99–100 XLVIII/2018 v přípravě.

 

Aktuální číslo

Studia Comeniana et historica 97–98, XLVII/2017

 
OBSAH I AUTOŘI:

 

Tomáš Nejeschleba, Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriána Magniho | resumé

Manfred Richter, Menschen, Sprachen, Gedanken – Raum und Zeit: Grenzen und Grenzüberschreitungen bei Comenius | resumé

Bernhard Josef Stalla, Die Grenze zwischen Ländern, Nationen und Konfessionen und das Grenzüberschreitende Denken des Jan Amos Komenský | resumé

Petr Pavlas, Slovo jako definice: Komenského logický purismus | resumé

Jan Čížek, Comenius´s Emendation of Society and its Limits | resumé

Andreas Lischewski, Schulort und Schulraum vor den Herausforderungen des sozialen Wandels. Die comenianischen Erwägungen zum ›locus scholae‹ im Horizont frühneuzeitlicher Entwicklungen | resumé

Lenka Řezníková, Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru. K současnému výzkumu prostoru a hranic v raném novověku | resumé

Helena Kovářová, Ornamenty a figury: grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map Moravy | resumé

Josef Chrást, Komenského mapa Moravy z pohledu současných geoinformačních technologií | resumé

Jan Červenka, Hranice mezi polemikou a dialogem na příkladu literárních sporů 15. století | resumé

Kateřina Smyčková, Katolická a nekatolická hymnografie – ostře střežená hranice? | resumé

Radim Červenka, Hřích jako hranice mezi konfesemi a počátky reformace v předbělohorských Čechách | resumé

Andrzej Borkowski, The Phenomenon of Borders and Landscape in 17th Century Prose (Avvakum Petrov – John Chryzostom Pasek) | resumé

Jiří Mitáček, Fenomén „Lucké Pole“. Nad otázkami a odpověďmi věčné záhady moravsko-slovenského pomezí | resumé

Tomáš Knoz, Hranice v Komenského kraji a v Komenského době | resumé

Lenka Nováková, Hranice v každodenním životě obyvatel hukvaldského panství ve druhé polovině 17. a v 18. století | resumé

Zdeněk Vybíral, Uherská vojenská hranice v 16. století jako mentální kategorie. Pojem geografický – kulturní – vojenský? | resumé

Jozef Matula, Hranice medzi mýtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460–1535) | resumé

Petr Vodešil, Kontinuita, tradice a revoluce. Burkova konzervativní alternativa revolučních principů | resumé 

Minulá čísla (obsah v pdf)


...................

 

 

Studia je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu.

 KONTAKT: pospisilova@mjakub.cz


Heinrich Beck, Gott und das Böse

Maria-Anna Bäuml-Roßnagl, Trinität als relationaler Prozess zwischen Mensch-Welt-Gott: Ein bildungsästhetisches Konzept zum analogen Bezug von Seins- Selbst- und Gotteserkenntnis bei Johann Amos Comenius

Jan Čížek, On the eschatology of Consultatio catholica

Jan Čížek, Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci

Jan Hábl, Consolation Through Story

Jan Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na „veřejné“ disputaci o Devíti stech tezích

Pavel Floss, Metodolog J. Acontio o satanských úkladech v kontextu nábožensko-politických zápasů 16. a 17. století

Jiří Michalík, Kepler versus Fludd: harmonie a věda

Jiří Just, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století

David Novotný, Historické a literární dílo Kryštofa Mathebea Bohdaneckého

Jan Kilián, „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Ota Halama, Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“