příspěvková organizace Ministerstva kultury

Available periodicals

Newspapers

•  Slovácké noviny

•  Dobrý den s Kurýrem

•  Brodský zpravodaj

•  Kruhový objezd (cultural and local history magine of Slavičín)

•  Local newspapers: Bánov, Bojkovice, Buchlovice, Dolní Němčí, Hluk, Nivnice, Prakšice, Slavkov, Strání, Záhorovice

 

Regional periodicals

•  ZVUK

•  Malovaný kraj

•  Bílé Karpaty

•  history: Český časopis historický, Časopis Matice moravské, Časopis Národního muzea – řada historická, České památky, Dějiny a současnost, Kuděj, Vlastivědný věstník moravský

 

Ethnography

•  Národopisná revue

 

Literary science and linguistics

•  Listy filologické

•  Česká literatura

•  Knihy a dějiny

•  DUHA (Brno)

 

Philosophy, theology, history of religion, pedagogy, Comeniology

•  Filosofický časopis

•  Reflexe

•  Křesťanská revue

•  Communio viatorum

•  Komenský

•  Pedagogika

•  Acta Comeniana

 

Almanacs

•  Acta musealia (Museum of South-Eastern Moravia, Zlín)

•  Bulletin Unie Comenius (Prague)

•  Comenius-Jahrbuch (Deutsche Comenius-Gesellschaft Berlin)

•  Husitský Tábor (Hussite Museum, Tábor)

•  Japanese Journal of Comenius (Tokyo)

•  Muzejní občasník (Masaryk Museum, Hodonín)

•  Muzeum (Museum of Kroměříž)

•  Národní knihovna (Prague)

•  Věstník Asociace muzeí a galerií (Prague)

•  Slovácko (Museum of Moravian Slovakia, Uherské Hradiště)

•  Zprávy Vlastivědného ústavu Olomouc

 

[online catalogue]