příspěvková organizace Ministerstva kultury

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Studia Comeniana et historica je časopis zaměřený na komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Vychází kontinuálně od svého založení roku 1971, nyní jedenkrát ročně, většinou jako dvojčíslo.

 

Do Studií přijímáme příspěvky z oblasti komeniologie, české překlady textů J. A. Komenského, informace o komeniologické literatuře české i zahraniční, aktuální zprávy o komeniologických konferencích či výstavách. Vítané jsou studie věnované historii 16.–18. století, filosofii, literatuře raného novověku a příbuzných oblastí. Uveřejňujeme rovněž příspěvky k dějinám regionu. Příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty.

 

Časopis Studia Comeniana et historica je zařazen do mezinárodní vědecké databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), databáze EBSCOhost Online Research Databases, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) a do katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL).

 

 

....