příspěvková organizace Ministerstva kultury

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Studia Comeniana et historica je časopis zaměřený na komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Vychází kontinuálně od svého založení roku 1971, nyní jedenkrát ročně, většinou jako dvojčíslo.

 

Do Studií přijímáme příspěvky z oblasti komeniologie, české překlady textů J. A. Komenského, informace o komeniologické literatuře české i zahraniční, aktuální zprávy o komeniologických konferencích či výstavách. Vítané jsou studie věnované historii 16.–18. století, filosofii, literatuře raného novověku a příbuzných oblastí. Uveřejňujeme rovněž příspěvky k dějinám regionu. Příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty.

 

Časopis Studia Comeniana et historica je zařazen do mezinárodní vědecké databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), databáze EBSCOhost Online Research Databases, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) a do katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL).

 

 

....

 

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK V E-SHOPU MUZEA JE OD 18. 12. 2017 DO 2. 1. 2018

POZASTAVENO Z DŮVODU ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

 


BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE MUZEUM OTEVŘENO OD 27. 12. DO 29. 12.

V SOBOTU A V NEDĚLI 30. A 31. 12. BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

OPĚT OTEVŘENO BUDE AŽ V ÚTERÝ 2. LEDNA.


 

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 1. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ KNIHA (od 28. 10. 2017):

e-shop / pokladna muzea


– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

kontakt
informace

muzeum

odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2017:

PROSINEC


info pro transport výstav


Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Musaionfilm / YouTube

Veř. zakázky – NEN


Ministerstvo kultury ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM