příspěvková organizace Ministerstva kultury

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Studia Comeniana et historica je časopis zaměřený na komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Vychází kontinuálně od svého založení roku 1971, nyní jedenkrát ročně, většinou jako dvojčíslo.

 

Do Studií přijímáme příspěvky z oblasti komeniologie, české překlady textů J. A. Komenského, informace o komeniologické literatuře české i zahraniční, aktuální zprávy o komeniologických konferencích či výstavách. Vítané jsou studie věnované historii 16.–18. století, filosofii, literatuře raného novověku a příbuzných oblastí. Uveřejňujeme rovněž příspěvky k dějinám regionu. Příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty.

 

Časopis Studia Comeniana et historica je zařazen do mezinárodní vědecké databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), databáze EBSCOhost Online Research Databases, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) a do katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL).

 

 

....

Z A S Í L A T   N O V I N K Y   M A I L E M

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

C A L L   F O R   P A P E R S:

[31. MKK – do 31. března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

BŘEZEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999