příspěvková organizace Ministerstva kultury

DOČASNÉ UZAVŘENÍ HLAVNÍHO VCHODU MUZEA

ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ PROVOZU MUZEA

 

Z důvodu revitalizace části expozice je provoz muzea

od 5. září 2016 do 31. 3. 2017

ČÁSTEČNĚ OMEZEN!

 

Omezení se týká těchto prostor ve stálé expozici muzea „Jan Amos Komenský lidstvu“:

 

stará třída v části Škola hrou

nová třída v části Škola hrou

barokní sloupový sál v části Cesta světla

 

Program ORBIS PICTUS

je po tuto dobu mimo provoz.

 

Dílny lidových výrobců Perníčky 2016

se z výše uvedených důvodů letos neuskuteční.

 

V rámci omezení provozu

a z důvodu revitalizace vstupních prostor

se také počítá s možným uzavřením celého muzea

v délce cca 3 týdnů ke konci roku 2016.

 

aktualizace

6. září 2016