příspěvková organizace Ministerstva kultury

Fotoarchiv
 

Obsáhlá sbírka fotografií a negativů dokumentuje město Uherský Brod, jeho okolí a odbornou i kulturní činnost Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jednotlivé fotografie začaly být shromažďovány již v prvních letech existence muzea (kolem přelomu 19. a 20. století). Nejstarší exempláře fotografií (pocházející z let 1865 – 1914), u nichž většinou chybí záznamy o autorech, dokumentují architekturu města, významné kulturní, společenské a politické události v 19. a na počátku 20. století, spolky, úřednictvo politické, soudní a berní správy sídlící ve městě.

 

Z prvního desetiletí 20. století mimo jiné pocházejí také dva významné soubory fotografií od V. Růžičky dokumentující elektrifikaci města Uherského Brodu (1913), období I. světové války a vzniku Československé republiky (1914 – 1919). Období před II. světovou válkou je zachyceno zejména na fotografiích, které pocházejí z místních fotoateliérů A. Kastnera a L. Vladyky, jejichž práce se soustředila především na zachycení osobností a architektonických změn města.

 

Následující události období protektorátu jsou dokumentovány zejména souborem fotografií dnes již zaniklé židovské čtvrti a hřbitova od K. Křivdy (1941) a deportace židovského obyvatelstva od V. Růžičky (1943).

V poválečném období je architektonický vývoj města i okolí dokumentován snímky dobrovolných i odborných muzejních pracovníků J. Beneše, J. Pavelčíka, J. Žaluda a J. Glozy (50. a 60. léta 20. století).

 

Nejnovější doba 60. – 90. let 20. století je pak dokumentována za pomoci odborných pracovníků a fotodokumentátorů muzea, jejichž fotografie zachycují nejen nejnovější vývoj ve městě a okolí, ale také práci samotného muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Budova Lidového domu v dnešní ulici Bří Lužů, foto neznámý autor kol. 1930Dnešní Masarykovo náměstí, foto V. Růžička 1900Mariánské náměstí, foto neznámý autor 1929 Slavnostní svěcení parní stříkačky, foto V. Růžička 1912Ukázka hasičského cvičného zásahu, foto V. Růžička 1912Spolek uherskobrodských válečných vysloužilců, foto neznámý autor 1896Tablo fotografií uherskobrodské architektury, foto neznámý autor 1890 – 1892

 

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK V E-SHOPU MUZEA JE OD 18. 12. 2017 DO 2. 1. 2018

POZASTAVENO Z DŮVODU ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

 


BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE MUZEUM OTEVŘENO OD 27. 12. DO 29. 12.

V SOBOTU A V NEDĚLI 30. A 31. 12. BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

OPĚT OTEVŘENO BUDE AŽ V ÚTERÝ 2. LEDNA.


 

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 1. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ KNIHA (od 28. 10. 2017):

e-shop / pokladna muzea


– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

kontakt
informace

muzeum

odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2017:

PROSINEC


info pro transport výstav


Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Musaionfilm / YouTube

Veř. zakázky – NEN


Ministerstvo kultury ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM