příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský a patristika

XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium
"Komenský a patristika"

pořadatelé:
Muzeum Jana Amose Komenského v Uh. Brodě
Filozofický ústav AV ČR v Praze
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci

středa 17. října 2007

9:00 prezence účastníků v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě
9:30 slavnostní zahájení ve Sloupovém sále muzea
(hudební program - klávesy: Jaroslav Šmilauer)

10:00 - 11:30 pracovní jednání v sále Domu dětí (v areálu muzea)

Prof. PhDr. Pavel Floss:
Význam studia patristiky pro pochopení kořenů a povahy Komenského díla

PhDr. Vojtěch Balík:
Citáty z církevních Otců v díle J. A. Komenského

PhDr. Martin Steiner:
Patristika v latině Komenského

Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.:
Apoštolští otcové u Komenského

11:30 - 12:00 diskuse
12:00 - 13:00 oběd

13:00 - 17:00 pracovní jednání

Doc. PhDr. Karel Floss:
Komenský a trinitární nauka Aurelia Augustina

Prof. PhDr. Dagmar Čapková, Dr.Sc.:
K otázce vztahu Komenského k Augustinovi

Mgr. Jiří Just:
Blahoslav a patristika

PhDr. Libor Bernát, CSc.
Čas a dějiny v patristice a u Komenského

Dr. phil. Bernhard Stalla
Theologische Offenbarung und Pädagogische Ordung im Werk "Paidagogos" von Clemens von Alexandria und in der Schrift "Pampaedia" von Jan Amos Comenius

Mgr. Martin Koudelka:
Dionysios Areopagita a andělský svět J. A. Komenského

RNDr. Jaroslav Rajchl, CSc.:
Irenejská idea, Řehoř z Nyssy, Komenský a současnost

17:00 - 18:00 diskuse


20:00 kulturní program - folklorní koncert ve Sloupovém sále muzea

"Do kosteła zvónili"
účinkuje: Sboreček žen z Lipova (Horňácko)

čtvrtek 18. října 2007

8:30 - 11:30 pracovní jednání

Mgr. Marcela Andoková:
Dôležitosť názornosti a funkcia obrazu vo vyučování (Komenský vs. sv. Augustin)

Mgr. Róbert Horka:
Názorné vysvetľovanie ako základný komunikačný fenomén v niektorých kázňach sv. Augustína

Dr. Adam Fiałkowski:
Der lateinische Text des lebendigen Alphabets im Orbis pictus von J. A. Comenius

Ing. arch. Alois Doležel:
Komenského kristická syntéza paradoxních noetických invariant z období "antiky" a každé jiné "modernosti"

Prof. Dr. Edem Ablajev:
The Great Czech Teacher Jan Amos Komenský and his Follower Ismail Gasprinsky

11:30 - 12:30 diskuse
12:30 závěr


Upozornění:
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina
Konferenční poplatek ve výši 500 Kč, důchodci a studenti 100 Kč bude vybírán při prezenci.
Změna programu vyhrazena.

přihláška - word / pozvánka - pdf

Zdroj MKK (pozvánky)

Zdroj MKK (pozvánky)

výstavy v Muzeu JAK během konání kolokvia:
Ve vzduchu (Sloupový sál)
Jak se maluje prales (Velký výstavní sál)
Jednota bratrská (Malý výstavní sál)


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999