příspěvková organizace Ministerstva kultury

Historický archiv
 

 

Převážně písemný materiál uchovávaný v muzejním archivu je členěn podle provenienčního principu do archivních fondů, jejichž obsahem jsou převážně písemnosti dokumentující dějiny města, uherskobrodského regionu i samotného muzea. Ojediněle jsou zastoupeny i materiály vztahující se svým obsahem ke vzdálenějším regionům. Výjimečně jsou zde zařazeny materiály vztahující se svojí proveniencí k 17. a 18. století, většina materiálu pak pochází ze století 19. – 20.

 

Písemný materiál v současnosti vedený v muzejním archivu začal být shromažďován již v období krátce po založení muzea a často byl součástí jiných sbírkových fondů. Proto stávající sbírka archiválií často vznikala ve svých počátcích nesystematicky a rozmnožovala se převážně nahodilým sběrem a dary. V druhé polovině 20. století byly pak písemnosti archivní povahy centralizovány a uloženy v muzejním archivu, kde jsou vedeny v rámci jednotlivých archivních fondů a sbírek. Jejich nejobsáhlejší část je věnována městu Uherskému Brodu a zahrnuje písemnosti spolků, organizací a institucí působících na území města a v jeho nejbližším okolí. Podstatnou součást tvoří písemnosti z pozůstalostí významných osobností města, vzpomínky, pamětní knihy a rukopisy publikovaných nebo nepublikovaných studií.


Konfirmační listina potvrzující Velké nad Veličkou právo trhu, Vídeň 30. 10. 1789List od rodu, listina stvrzující rodinný původ Pavla Vitáska, Chropyně 28. 5. 1728Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 
Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644

 

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK V E-SHOPU MUZEA JE OD 18. 12. 2017 DO 2. 1. 2018

POZASTAVENO Z DŮVODU ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

 


BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE MUZEUM OTEVŘENO OD 27. 12. DO 29. 12.

V SOBOTU A V NEDĚLI 30. A 31. 12. BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

OPĚT OTEVŘENO BUDE AŽ V ÚTERÝ 2. LEDNA.


 

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 1. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ KNIHA (od 28. 10. 2017):

e-shop / pokladna muzea


– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

kontakt
informace

muzeum

odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2017:

PROSINEC


info pro transport výstav


Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Musaionfilm / YouTube

Veř. zakázky – NEN


Ministerstvo kultury ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM