příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jezuitské školství v době protireformace – země Koruny české a střední Evropa

viz muzejní časopis Studia Comeniana et historica č. 75-76