příspěvková organizace Ministerstva kultury

VIVAT COMENIUS


Zvětšit mapu

Comenius museum Naarden...

VIVAT COMENIUS
Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance


Smyslem této nové výstavy (otevřené 24.5.2006) je ukázat osobnost Komenského z netradičního úhlu pohledu a vzbudit zájem široké veřejnosti o jeho rozsáhlé a zajímavé dílo a především o jeho jedinečné nadčasové myšlenky.

Nové pojetí stálé výstavy se snaží využít co největší část výstavního prostoru a klade si za cíl:

1. rozčlenit komplikovaný Komenského život do období, která jsou snadno uchopitelná a srozumitelná,
2. umožnit jasné rozdělení výstavního prostoru.

Hlavní část výstavy tvoří osm panelů uspořádaných do kruhu, které ukazují život Komenského rozdělený do osmi období:

Syn tolerance 1592–1614
Naděje 1614–1620
Truchlivý 1620–1628
Nový domov 1628–1641
Cesta světla 1641–1642
Ztracené naděje 1642–1648
Hrozny zklamání 1648–1656
Anděl míru 1656–1670

Zadní strana šesti panelů je pojata výtvarně tak, že vždy 3 panely utvářejí triptych. Současná malba je inspirována příslušným obdobím života Komenského. Kruhové uspořádání panelů uzavírá obrazová projekce doprovázená dobovou hudbou, která rozvádí obsah každého z panelů. Výstavní prostor je vedle kruhového uspořádání umocněn použitím světelného, obrazového a hudebního programu. Na stěnách jsou umístěny panely rozvádějící různá témata související s životem a dílem Jana Amose Komenského. Výstavu doplňuje celobarevná brožura popisující blíže jednotlivá období. Brožura je k dispozici v holandštině, angličtině a češtině a každý návštěvník ji obdrží ke vstupence zdarma.

Patnáctičlenný tvůrčí tým připravoval výstavu necelý rok a na její realizaci spolupracovalo na 30 organizací z několika evropských zemí. Samotná instalace výstavy trvala téměř týden a pracovalo na ní osm pracovníků z České republiky.

Investor a garant výstavy
Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

Autor výstavy
Bohumil Vurm

Autor obsahu
Jan Kumpera

Konzultace
Petr Zemek
Pavel Popelka

Překlady
Madla a Edgar de Bruin
Grace DeLorenzo-Vyborny

Výtvarník
Milivoj Husák

Grafika
Zuzana Foffová

Hudba
Jan Jirásek

Film
Jan W. Drnek
Jan Drnek
Jan Boněk

Architekt
Atelier Tsunami s.r.o.
Aleš Krtička
Pavel Hejzlar

Výroba a montáž
Interiéry Janovský

Partneři
Ministerstvo kultury České republiky
Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království
Velvyslanectví Nizozemského království v České republice
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Město Naarden
Comenius Museum Naarden
Národní muzeum v Praze
Národní knihovna České republiky
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze
Muzeum hlavního města Prahy
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Muzeum Komenského v Přerově
Moravský zemský archiv v Brně
Zámek Kroměříž
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Vědecká knihovna Olomouc
Arcibiskupství Olomouc
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Österreichisches Staatarchiv Wien
Gemeentearchief Amsterdam
Stadsarchief Naarden
Atelier Z – Zdeněk Zavřel
NH Jan Tabak Hotel
AiP Beroun s.r.o.
Hofi Studio
Kanzelsberger, a. s.
Philips Česká republika s.r.o.
Lighting
Víno Blatel, a. s.

Comenius museum Naarden...