příspěvková organizace Ministerstva kultury

Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895

„Město Uherský Brod se svým zachovalým okolím, plným rázovitosti a starobylosti, bylo poměrně málo zastoupeno. Nebylo dosti pracovníků. Jediná slečna M. Stejskalová v Brodě a učitel J. Kučera ve Veletinách u Brodu pracovali a obeslali výstavu řadou roztomilých věcí, hlavně výšivek.“ /1

/1 KLUSÁČEK, K.; KOVÁŘ, E.; NIEDERLE, L. a jiní. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha : Výkonný výbor Národopisné výstavy českoslovanské a Národopisná společnost českoslovanská, [1895]. 555 s. (Uvedená citace pochází ze strany 278, muzejní Knihovna Jana Kučery, tematický okruh: národopis, signatura N4, 2 exempláře.)