příspěvková organizace Ministerstva kultury

Otevřeny nové Labyrinty!

 

 

Znovu do labyrintů!

Nové Labyrinty právě zpřístupněny

 

Ve středu 18. července 2018 byla dopoledne v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě zpřístupněna první skupině návštěvníků stálé expozice Komenský lidstvu její nová modifikovaná část – Labyrinty.


Na rozdíl od původní verze (1992–2018), jsou dnešní Labyrinty oživeny barevnými reprodukcemi a jasným souběžným chronologickým řazením Komenského života a díla, do nichž pronikáme přes autentické Komenského citace, komentující jednotlivá období. Ta jsou navíc ilustrována nejen kolážemi reprodukcí jeho děl, dobových map, maleb portrétů význačných osobností 17. století, ale také sbírkovými předměty muzea, jako jsou např. staré tisky, sochy a obrazy. Projde-li návštěvník expozice Labyrinty skutečně pozorně, navštíví s Komenským zajímavá místa jeho pobytu (Lešno, Londýn, Elbing, Sárospatak, Amsterodam), přiblíží se významným historickým událostem 17. století (třicetiletá válka, anglická revoluce) a též i osobnostem této doby (Descartes, kardinál Richelieu, královna Kristýna I. Švédská, Jiří I. Rákóczi ad.). Nová moderní verze Labyrintů vznikla tvůrčí spoluprací muzejních odborníků a kolegů – výtvarnice Alexandry Haluzové a komeniologa Mgr. Petra Zemka, Th.D. Potrvá do 430. výročí Komenského narození v r. 2022, kdy bude představena zcela nová expozice.