příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pamětní medaile pro Dr. Petra Zemka
 

Maďarská společnost Comenius darovala Dr. Petrovi Zemkovi za vynikající spolupráci PAMĚTNÍ MEDAILI. Mgr. Petr Zemek, Th.D., komeniolog Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ji převzal osobně v Sárospataku 9. listopadu 2016 od předsedy společnosti Dr. Földyho Ference.