příspěvková organizace Ministerstva kultury

Staré tisky
knihovna knihovna 1

 

Podsbírka starých tisků a map je nejmladší a také nejmenší sbírkou muzea. Vznikla v roce 2002 vyčleněním starých tisků z muzejní knihovny Jana Kučery. Její základy byly však položeny již v roce 1898, kdy byla v Uherském Brodě představena první expozice v Dolním kostele. Obsahuje 677 přírůstkových čísel. Soubor obsahuje literaturu teologickou (biblické texty z let 1484 – 1800 v latině, češtině, němčině, francouzštině, polštině, hebrejský Talmud, vydaný v Basileji v roce 1577,  teologické traktáty a sbírky kázání, zpěvníky), filozofické texty, historické práce z 17. a 18. století, literaturu zeměpisnou (cestopisy), přírodovědeckou (herbář Tadeáše Hájka z Hájku). Cenné jsou doklady regionální duchovní  – rukopisné Raškův a Lhotecký kancionál. Poučné jsou  rukopisné zápisky o nemocech koní, které si pořizovali  místní hospodáři jako pomůcku nezbytnou v péči o dobytek. K zajímavým textům patří kramářské písně (z let 1735 – 1888). Pozoruhodná je četnost medicínských knih týkající se lékařské teorie i praxe.  Za velmi cenné považujeme rukopisné plánky a mapky Uherského Brodu z 19. století. Nejstarším exponátem ve sbírce je Konvolut traktátů z let 1483 – 1494 původem z Lipska. V neposlední řadě nesmíme opomenout literaturu komeniologickou. Zvláště tato část je doplňována cílenými nákupy.


Zátiší s knihamiZátiší s knihamiKomenský Jan Amos: Janua Linguarum reserata aurea, 1669, PrahaKomenský Jan Amos: Orbis Sensualium pictus, 1685, LevočaKomenský Jan Amos: Lux in tenebris, 1657, Amsterdam Komenský Jan Amos: Opera didactica omnia, 1657, Amsterdam Kapita Jan: Postyla, I. díl, 1615, PrahaKapita Jan: Postyla, II. díl, 1615, PrahaCochem Martin: Malý zlatý nebeklíč, 1787, Jindřichův HradecKleych Václav: Evangelický kancionál, 1717, ŽitavaKleych Václav: Evangelický kancionál, 1717, ŽitavaFlorentský Alexander: Summe Antonini pars secunda, 1485, Norimberg