příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský v umění


 

Podsbírka Komenský v umění je tvořena převážně obrazy a plastikami, v menší míře jsou zastoupeny ve sbírce i plakety, medaile, plakáty, odznaky, předměty zhotovené ze skla, porcelánu a textilií s náměty vztahujícími se k životu a dílu J. A. Komenského. Časově podsbírka zahrnuje shora uvedený okruh předmětů, které pocházejí převážně z bývalého Československa a České republiky a svým vznikem se hlásí do období od 2. poloviny 19. století do současnosti. Umělecké předměty pocházející z jiných regionů, zejména z Anglie, Německa, Maďarska, Polska a USA se vyskytují v podsbírce jen ojediněle.

 

Základ této podsbírky, která ovšem obsahovala i řadu dalších sbírkových předmětů s tématem Komenského, vznikl již záhy po založení muzea v roce 1899 a nesl název Comenianum. V souvislosti s utvořením Komeniologického dokumentačního střediska v roce 1956 byly sbírkové i nesbírkové předměty této podsbírky rozděleny podle své povahy do následujících sbírkových a nesbírkových fondů: Komenský v umění (obrazy, plastiky, plakety, medaile, plakáty, odznaky atd.); Komeniologická dokumentace (novinové výstřižky, separáty, autorské rukopisy s tématem osobnosti Komenského, tisky komeniologické literární povahy a jiné komeniologické tiskoviny) a Komeniologická knihovna (staré tisky, komeniologická odborná literatura).

 

Stávající podsbírka Komenský v umění je v současnosti i nadále systematicky doplňována a vedena na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea. Z oboru sochařství a umělecké plastiky jsou zde zastoupeni autoři Fr. Bílek, J. V. Myslbek, J. Štursa, J. Pelikán, L. Šaloun, J. Horejc, J. Lauda, V. Makovský, L. Mikuláštík, J. Baják, M. Hudeček, V. Hořínek, I. Kitzberger; z oboru malířství a grafiky M. Švabinský, V. Stříbrný, J. Mařanová, M. Disman, A. Poustová, M. Králová, M. Husák; z oboru medailerství O. Španiel, I. B. Pichl, B. Šimonovský, M. Kužel, A. Kluda, J. Prádler, J. Hvozdenský, L. Vaculka, K. Zeman.

 

Z hlediska umělecké techniky je mezi obrazy nejčastěji zastoupen olej na plátně, akvarel, kresba tužkou i tuží, malba na skle, tisk a koláž. Mezi plastikami dominují nejčastěji práce ze sádry, bronzu a jiných kovů, plastelíny a pálené hlíny. Mezi medailemi a odznaky převažují poměrové slitiny různých kovů.


Adolf Born, Komenského bruslařská škola v Naardenu, 1997František Bílek, Komenský se loučí s vlastí, 1915František Petrák, Ilustrace „Orbis pictus“ (Zvířectvo), [80. léta 20. století]Anna Poustová, Výjev na motivy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, 1969Milivoj Husák, Labyrint světa a ráj srdce, ilustrace – Brýle mámení, 1979Anonym, Komenský učí žáka, 19. stoletíBohuslav Schnirch, Komenský jedoucí na koni, 1900Miroslav Hudeček, Busta J. A. Komenského, 1982Jan Lauda, Postava Komenského, kol. 1920Julius Pelikán, Komenský prorok, 1935Igor Kitzberger, J. A. Komenský – nad Labyrintem, 1990Igor Kitzberger, J. A. Komenský – odpočinek, 1990Josef Baják, Medaile města Přerov ke 300. výročí úmrtí J. A. Komenského, avers, 1970	Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, avers, 1992Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, revers, 1992Otakar Španiel, Medaile na prorektorský řetěz univerzity Komenského v Bratislavě, avers, 1919	Igor Kitzberber, Medaile věnovaná muzeem Komenského v Přerově ke 100. Výročí Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, avers, 1998Antonín Kulda, Měsíční fáze z cyklu 22 medailí inspirovaných dílem J. A. Komenského Orbis pictus, 1971Miloslav Beutler, Návrh na desetikorunovou pamětní minci, 1970Josef Hvozdenský, Jan Amos Komenský, 1967Jaroslav Benda, Návrh na leptané sklo v Naardenu, před r. 1937

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

Vážení návštěvníci,

dne 21. května 2018 byla zahájena druhá etapa revitalizace expozičních prostor. V prostoru části stálé expozice z roku 1992 nazvané „Labyrinty“ vznikne nový výstavní sál a již na podzim zde bude výstava k výročí republiky. „Labyrinty“ (nyní stále zpřístupněny – viz odkaz zde), budou až do vybudování nové stálé expozice věnované Komenskému v roce 2022 umístěny v modifikované podobě ve stávajícím velkém výstavním sále.

Za nepříjemnosti v souvislosti s přebudováním expozic se omlouváme.

 


 

odkaz: REKONSTRUKCE TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VYŠÍVÁNÍ, TKÁNÍ ad.

vítězný projekt v mezinárodní audiovizuální soutěži FAIMP 2018

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:

2018

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

BAVTE SE S AMOSEM:

vstup zdarma – 19. 9. 2018


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2018:

ČERVENEC–SRPEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999