příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výtvarné umění
Depozitář umění

 

Podsbírka Výtvarného umění je tvořena především obrazy a plastikami z regionu Uherskobrodska, méně často jsou však zastoupeny i obrazy a plastiky autorů z jiných evropských regionů. Časově zahrnuje sbírka období od 17. století do současnosti.

 

Základ podsbírky vznikl kolem roku 1898 v souvislosti se založením a zpřístupněním muzea pro veřejnost. V prvních letech byly předměty této podsbírky decentralizovány a tvořily součást podsbírek jiných, zejména etnografických a historických. V padesátých letech 20. století byly obrazy i plastiky soustředěny do stávající podsbírky Výtvarného umění a v současnosti jsou doplňovány na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea.

 

Nejstarší 17. století je v podsbírce prezentováno několika obrazy nizozemského malíře Hamiltona, 18. století je zastoupeno několika plastikami i obrazy s tematikou církevní a náboženskou, století devatenácté pak motivy sakrálními s převahou obrazů s náměty etnografickými. Nejpočetnější část této podsbírky tvoří díla ze století dvacátého, která ve velké míře znázorňují město Uherský Brod a jeho nejbližší okolí. Mezi nejznámější autory 20. století zastoupené v podsbírce patří malíři Joža Uprka, Antoš Frolka, Stanislav Lolek, Jakub Obrovský, Emil Filla a František Foltýn. Z plastik je zastoupena část pozůstalosti významného sochaře Štěpána Zálešáka a některé z plastik Franty Úprky a Otmara Olivy.

 

Mezi nejčastěji zastoupené malířské techniky v podsbírce patří olej na plátně, olej na dřevě, olej na lepence, akvarel, kresba tužkou, uhlem a tuží, malby na skle a tisky. V plastikách je nejčastěji zastoupeným výtvarným materiálem dřevo, pálená hlína, sádra a bronz.


Hamilton, Zátiší s jelení hlavou, kol. r. 1700Wenc. Pešina, Večeře páně, 1786Anonym, Hra smrti, po roce 1700Anonym, Kladení do hrobu, pol. 17. stoletíJosef Klír, Hrabě Kounic, kol. 1900Emil Filla, Zátiší, 1948František Foltýn, Kubistický obraz, 20. – 30. léta 20. stoletíJoža Uprka, Biřmování v Uherském Brodě, 1898Jakub Obrovský, Petrarca předčítající verše, 1. pol. 20. stoletíStanislav Lolek, Podzim, 20. – 30. léta 20. stoletíMartin Sochor Uprka, Doškové sklepy, 1949Bohumír Jaroněk, Valašské chalupy, 1. pol. 20. stoletíJiří Jura Pacák, Búdy v Újezdci, 1. pol. 20. století	Anonym, Poprsí papeže s tiárou, 1. pol. 18. století	František Bílek, Dr. Farský, 1919Štěpán Zálešák, Kladení do hrobu, 1. pol. 20. století

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

Vážení návštěvníci,

dne 21. května 2018 byla zahájena druhá etapa revitalizace expozičních prostor. V prostoru části stálé expozice z roku 1992 nazvané „Labyrinty“ vznikne nový výstavní sál a již na podzim zde bude výstava k výročí republiky. „Labyrinty“ budou až do vybudování nové stálé expozice věnované Komenskému

v roce 2022 umístěny v modifikované podobě ve stávajícím velkém výstavním sále. Za nepříjemnosti v souvislosti s přebudováním expozic se omlouváme.

 


 

odkaz: REKONSTRUKCE TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VYŠÍVÁNÍ, TKÁNÍ ad.

vítězný projekt v mezinárodní audiovizuální soutěži FAIMP 2018

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:

2018

 

NOVÉ  V Ý S T A V Y  (od 15. 3. 2018):

Nizozemsko / Naarden

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 2018:

vstup zdarma – 18. 5. 2018


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

KVĚTEN


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999