příspěvková organizace Ministerstva kultury

PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 20

délka programu: 60–90 min.

vstupné: 15 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde

 

Program je zaměřen na významné události a historii města Uherského Brodu, začíná v expozici Starožitnosti Uherskobrodska, kde se žáci seznámí se samotnou historií města a kde zhlédnou spoustu zajímavých exponátů, mezi které patří například maketa zachycující podobu Uherského Brodu mezi léty 1643–1660. Žáci se dozví o zajímavých historických událostech týkajících se středověkého Brodu – například pověst o založení města, pověst o Černém Jankovi, jak bylo město dobýváno cizími vojsky a jak se město bránilo, jaké byly brodské CECHY, kde stával zeměpanský hrad a jak asi vypadal, nebo uvidí zajímavé a vzácné mincovní poklady, z nichž nejvzácnější je zlatý CÍCHOVSKÝ poklad. Všechny poklady byly nalezeny v samotném Uherském Brodě nebo jeho okolí. V programu je zahrnuta i ukázka unikátních a zajímavých exponátů, jako například rytířské brnění a dřevec, vyhřívač peřin na uhlíky, cestovní toaleta z 19. století, šperky z lidských vlasů, středověké zbraně, první promítací přístroj z prvního kina v Uherském Brodě, obrazy místního malíře Josefa Kočici, na nichž je zachycen historický pohled na město nebo zaniklá městská architektura. Zajímavou ukázkou jsou cechovní a obecní mobiliář, z něhož jsou nejzajímavější cechovní truhlice uherskobrodských zedníků a kameníků z roku 1670 a městská železná truhlice z 18. století se složitým zámkovým mechanismem, do které se ukládaly peníze, cenné pergameny a pečetní typáře městské rady.

 

Na závěr programu v nově revitalizovaných prostorech jsou žáci seznámeni s výrobou ručního papíru. Jeden takový obdrží a do něj se pokusí napsat tajný text – starobylým písmem z období 16.–18. století. Vybrat si mohou z písma FRAKTURA, KANZLEI nebo KURENT, a to buď v češtině nebo němčině. Tento text si žáci napíší husím brkem namočeným do kalamáře s inkoustem a poté si dokument opatří pečetí.(Program je vždy uzpůsoben stáří žáků)

 

 

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.

 
Soubory ke stažení:
 • 
MUZEUM ŠKOLÁM 2018 (pdf)  (pdf, 9.4 MB), 02.03.2018, 14:00

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999