příspěvková organizace Ministerstva kultury

PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 20

délka programu: 60–90 min.

vstupné: 15 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde

 

Program je zaměřen na významné události a historii města Uherského Brodu, začíná v expozici Starožitnosti Uherskobrodska, kde se žáci seznámí se samotnou historií města a kde zhlédnou spoustu zajímavých exponátů, mezi které patří například maketa zachycující podobu Uherského Brodu mezi léty 1643–1660. Žáci se dozví o zajímavých historických událostech týkajících se středověkého Brodu – například pověst o založení města, pověst o Černém Jankovi, jak bylo město dobýváno cizími vojsky a jak se město bránilo, jaké byly brodské CECHY, kde stával zeměpanský hrad a jak asi vypadal, nebo uvidí zajímavé a vzácné mincovní poklady, z nichž nejvzácnější je zlatý CÍCHOVSKÝ poklad. Všechny poklady byly nalezeny v samotném Uherském Brodě nebo jeho okolí. V programu je zahrnuta i ukázka unikátních a zajímavých exponátů, jako například rytířské brnění a dřevec, vyhřívač peřin na uhlíky, cestovní toaleta z 19. století, šperky z lidských vlasů, středověké zbraně, první promítací přístroj z prvního kina v Uherském Brodě, obrazy místního malíře Josefa Kočici, na nichž je zachycen historický pohled na město nebo zaniklá městská architektura. Zajímavou ukázkou jsou cechovní a obecní mobiliář, z něhož jsou nejzajímavější cechovní truhlice uherskobrodských zedníků a kameníků z roku 1670 a městská železná truhlice z 18. století se složitým zámkovým mechanismem, do které se ukládaly peníze, cenné pergameny a pečetní typáře městské rady.

 

Na závěr programu v nově revitalizovaných prostorech jsou žáci seznámeni s výrobou ručního papíru. Jeden takový obdrží a do něj se pokusí napsat tajný text – starobylým písmem z období 16.–18. století. Vybrat si mohou z písma FRAKTURA, KANZLEI nebo KURENT, a to buď v češtině nebo němčině. Tento text si žáci napíší husím brkem namočeným do kalamáře s inkoustem a poté si dokument opatří pečetí.(Program je vždy uzpůsoben stáří žáků)

 

 

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.

 
Soubory ke stažení:
 • 
MUZEUM ŠKOLÁM 2018 (pdf)  (pdf, 9.4 MB), 02.03.2018, 14:00

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 


 


 

odkaz: REKONSTRUKCE TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VYŠÍVÁNÍ, TKÁNÍ ad.

vítězný projekt v mezinárodní audiovizuální soutěži FAIMP 2018

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:

2018

 

NOVÁ  V Ý S T A V A  (do 20. 4. 2019):

NOVÝ VÝSTAVNÍ SÁL

NAARDEN:

výročí 15. 11. 2018


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2018:

LISTOPAD | PROSINEC

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999