příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě
ZEMEK, Petr, 1970Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času / Petr Zemek. -- 1. vyd. -- Uherský Brod; Boskovice : Muzeum J.A.Komenského v Nakladatelství František Šalé, 2006. -- 508 + 16 barev. příloh, rejstříky, literatura. -- Obsahuje: Konfese moravských kněží 1566 -- Řád a kázeň církevní. Překlad Jakub Sofián z Wolkuberku, s. 450457 / Pavel KZYRMEZER -- Agenda při večeři Páně, s. 465-477 / Pavel PRESSIUS -- Zaznamenání věcí některých bratrských v domě zboru Brodského , obovené léta Páně 1601, s. 478-480 / -- Stížnost Jana Františka Venského, s. 481-482 / Jan Františček VENSKÝ -- Popis kostela svatého Jana a uherskobrdské farnosti z roku 1682, s. 483-487 -- Popis děkanství z 18. století, s. 488-489. -- . -- Petr Zemek (1970), historik. -- 1ISBN 80-7326-093-X :Uherský Brod-náboženství-stol. 16.-18. - reformace stol. 16.-18. - Jednota bratrská. náboženství

. století 16.-18.sign. v knihovně muzea - 24307 NÁ 1317
300 Kč
Počet kusů:   objednat 

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 


 


 

odkaz: REKONSTRUKCE TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VYŠÍVÁNÍ, TKÁNÍ ad.

vítězný projekt v mezinárodní audiovizuální soutěži FAIMP 2018

 

O S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:

2018

 

NOVÁ  V Ý S T A V A  (do 20. 4. 2019):

NOVÝ VÝSTAVNÍ SÁL

NAARDEN:

výročí 15. 11. 2018


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2018:

LISTOPAD | PROSINEC

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999