příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

 

 


Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě
ZEMEK, Petr, 1970 Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času / Petr Zemek. -- 1. vyd. -- Uherský Brod; Boskovice : Muzeum J.A.Komenského v Nakladatelství František Šalé, 2006. -- 508 + 16 barev. příloh, rejstříky, literatura. -- Obsahuje: Konfese moravských kněží 1566 -- Řád a kázeň církevní. Překlad Jakub Sofián z Wolkuberku, s. 450457 / Pavel KZYRMEZER -- Agenda při večeři Páně, s. 465-477 / Pavel PRESSIUS -- Zaznamenání věcí některých bratrských v domě zboru Brodského , obovené léta Páně 1601, s. 478-480 / -- Stížnost Jana Františka Venského, s. 481-482 / Jan Františček VENSKÝ -- Popis kostela svatého Jana a uherskobrdské farnosti z roku 1682, s. 483-487 -- Popis děkanství z 18. století, s. 488-489. -- . -- Petr Zemek (1970), historik. -- 1 ISBN 80-7326-093-X : Uherský Brod-náboženství-stol. 16.-18. - reformace stol. 16.-18. - Jednota bratrská . náboženství . století 16.-18. sign. v knihovně muzea - 24307 NÁ 1317
300 Kč
Počet kusů:   objednat 

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999