příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

(prosíme o pochopení – od 1. do 16. 8. 2019 nebudou objednávky vyřizovány)

 


Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě
ZEMEK, Petr, 1970 Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času / Petr Zemek. -- 1. vyd. -- Uherský Brod; Boskovice : Muzeum J.A.Komenského v Nakladatelství František Šalé, 2006. -- 508 + 16 barev. příloh, rejstříky, literatura. -- Obsahuje: Konfese moravských kněží 1566 -- Řád a kázeň církevní. Překlad Jakub Sofián z Wolkuberku, s. 450457 / Pavel KZYRMEZER -- Agenda při večeři Páně, s. 465-477 / Pavel PRESSIUS -- Zaznamenání věcí některých bratrských v domě zboru Brodského , obovené léta Páně 1601, s. 478-480 / -- Stížnost Jana Františka Venského, s. 481-482 / Jan Františček VENSKÝ -- Popis kostela svatého Jana a uherskobrdské farnosti z roku 1682, s. 483-487 -- Popis děkanství z 18. století, s. 488-489. -- . -- Petr Zemek (1970), historik. -- 1 ISBN 80-7326-093-X : Uherský Brod-náboženství-stol. 16.-18. - reformace stol. 16.-18. - Jednota bratrská . náboženství . století 16.-18. sign. v knihovně muzea - 24307 NÁ 1317
300 Kč
Počet kusů:   objednat