příspěvková organizace Ministerstva kultury

Upozornění na pořizování fotozáznamů a videozáznamů a na kamerový systém

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK)

 

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upozorňuje návštěvníky MJAK, že:

 

Prostor před hlavním vstupem do expozic MJAK, některé výstavní prostory, atrium a nádvoří ředitelství MJAK, jsou monitorovány kamerovým systémem s pořizováním záznamu, který je uchováván po dobu nezbytně nutnou, maximálně 14 dnů, a poté automaticky přemazán novými daty.


Rovněž upozorňujeme, že ze všech výstavních a kulturních akcí pořádaných v prostorách MJAK mohou být pořizovány video nebo fotodokumentace a tyto uveřejňovány na webových stránkách za účelem prezentace muzea. Taktéž je možné uveřejnění fotografií či videí z pořádaných akcí v tisku, případně v jiných médiích.

V případě nesouhlasu se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu s Vaší osobou prosíme o vyjádření nesouhlasu před vstupem do prostor Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Uherský Brod, 23. 5. 2018

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999