příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výstava umění lidu československého v Paříži

celý měsíc květen 1920

Zahajoval president republiky.
Čelným pořadatelem je generál Pellé.

Vystaveny naše kroje, vyšívání a nádobí:

ženské šaty ze Žítkové
pernikářské formy z Brodu
mísy hliněné i džbány malované
čepení nevěsty
obrázky na skle