příspěvková organizace Ministerstva kultury

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu

 

ODKAZ – o kolokviu na stránce MINISTERSTVA KULTURY ČR

ENGLISH VERSION

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

a Filosofický ústav AV ČR

ve spolupráci s Unií Comenius


pořádají ve dnech 10.–11. 10. 2018

 

31. MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery
PROGRAMUBYTOVÁNÍPRO AUTORYKE STAŽENÍKONTAKT

 

 

FOTODOKUMENTACE AKCE

  

PROGRAM 31. MEZINÁRODNÍHO KOMENIOLOGICKÉHO KOLOKVIA

 

Délka příspěvku: 25 minut + 5 minut diskuze

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

 

STŘEDA 10. 10. 2018

Muzeum, sloupový sál

8.00–8.30 Prezence účastníků

8.30–8.50 Zahájení

 

Dům dětí a mládeže

9.00–9.25 Thomas Richter: The Selectiveness of Cultural Transfer and the Problematic Naturesof the Term                                      „Migration“ in Early Modern Europe

9.25–9.40 Martin Steiner: K terminologii migrace v latinských spisech J. A. Komenského

9.40–10.05 Sándor Enghy: A Biblical Perspective on Migration: One History, One Solution – With Regard                                           to Comenius’ Understanding of the Bible

10.05–10.20 diskuse

 

10.20–10.45 Petr Melmuk: Vliv exilu a (e)migrace v zemi J. A. Komenského v 16.–18. století

10.45–11.10 Karel Rýdl: Komenského exulanství nebo emigranství?

11.10–11.20 diskuse

11.20–12.50 oběd

 

12.50–13.15 Kateřina Šolcová: Politická teorie na reformované akademii v Herbornu a její reflexe v díle J. A.                                       Komenského

13.15–13.40 Andreas Lischewski: Der Regenmacher und das perpetuum mobile. Die Aneignungder Elias-Gestalt                                im niederländischen Exil

13.40–13.50 diskuse

 

13.50–14.15 Martin Holý: Mezi Vitemberkem a Prahou. Absolventi Leucorey jako profesoři pražské utrakvistické                                univerzity v 16. a raném 17. století

14.15–14.40 Vladimír Urbánek: Transfer vědění a rétorika exilu: pobělohorští exulanti a jejich sebeprezentace v                                  písemnostech Hartlibova okruhu

14.40–14.50 diskuse

14.50–15.00 přestávka na kávu

 

15.00–15.25 Andrzej Borkowski: Polish Translations of „The Labyrinth of the World and Paradise of the Heart“ in                                the 17th and the Early of the 20th Centuries: Jan Petrozelin (1695) and Jan Pindór (1914)

15.25–15.50 Ludmila Mnich: Comenius as an Emigrant: Russian and Ukrainian Perception

15.50–16.00 diskuse


16.00–16.25 Rostislav Rajchl: Koordinovaná spolupráce astronomů v 16. a 17. století na základě měření a                                            pozorování kosmických těles při utváření představ o vesmíru

16.25–16.50 Olga Chadaeva: Reception of Western Cosmological Models in the Seventeenth-Century Russia

16.50–17.00 diskuse


17.00–17.20 Manfred Richter, Jiří Beneš: Vzpomínka na Wernera Korthaaseho

 

* * *

 

19.00 zahájení společenského večera

pohoštění s ochutnávkou vín

 

19.15–20.00 vernisáž výstavy

Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917−2003

s komentovanou prohlídkou Vladimíra Urbánka

 

20.00–20.30 folklorní vystoupení

Soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu

písně a tance z Uherskobrodska

 

20.30–23.00 společenský večer

pohoštění s ochutnávkou vín a cimbálovou muzikou Olšava

 

 

 

ČTVRTEK 11. 10. 2018

Dům dětí a mládeže

8.45–9.10 Jan Kilián: Migrace a emigrace ve městech českého Krušnohoří v první polovině 17. století

9.10–9.35 Jana Hubková: Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích Salhausenů

9.35–9.45 diskuse


9.45–10.10 Kamila Szymańska: Leszno / Lissa im 17. Jahrhundert als gelungenes religiöses, kulturelles und                                        gesellschaftliches „Experiment“

10.10–10.35 Martin Hoferka: Kalich Jednoty bratrskej z roku 1639. Hmotný doklad pobielohorskej emigrácie v                                    Skalici

10.35–11.00 Jan Saheb: Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z                              Moravy přes Evropu do Horního Slezska – příběh Jana Němčického z Němčic

11.00–11.15 diskuse

11.15–12.45 oběd


12.45–13.10 Roman Mnich: Comenius versus Jews and Judaizers

13.10–13.35 Jan Herůfek: Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno

13.35–13.45 diskuse

13.45–13.55 přestávka na kávu


13.55–14.20 Bernhard Stalla: Die Bildungsinitiativen von Jan Amos Komenský im Exil

14.20–14.45 Hiroshi Matsuoka: Finding Myself in Comenius

14.45–15.10 Seok-Joo Kim: Comenius’s Educational and Theological Thought Realized in the Development                                          Process of the Republic of Korea and Application in Modern Society

15.10–15.25 diskuse


15.25–15.35 Závěrečné slovo

 UBYTOVÁNÍ V UHERSKÉM BRODĚ

 

Každý účastník kolokvia si zajišťuje ubytování sám.

Níže jsou uvedeny hotely a penziony v blízkosti muzea (5 minut chůze).

 

nejbližší ubytování:

Hotel Monde

Hotel Kaunic

Penzion Lapač

Penzion Javořina

 

V Uherském Brodě či okolí se nachází řada dalších ubytovacích zařízení, jejich seznamy můžete nalézt zde:

hotely

penziony

ubytovny

 PRO AUTORY

 

Přednesené příspěvky budou součástí časopisu Studia Comeniana et historica (číslo 101–102/2019).

Finální text musí být redakci odevzdán nejpozději 28. února 2019 a musí být upraven dle zásad pro publikování v časopise SCetH.

Doporučený rozsah příspěvků je 20 normostran, pozdější odevzdání či delší rozsah prosím konzultujte s redakcí.

 KE STAŽENÍ

 

Call for papers CZ

 

Přihláška na kolokvium

 

OFICIÁLNÍ PROGRAM KOLOKVIA

 KONTAKT

 

Veškeré dotazy zodpoví:

 

Lenka Pospíšilová

pospisilova@mjakub.cz

telefon: 572 63 22 88

mobil: 605 320 540

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999