příspěvková organizace Ministerstva kultury

ZVÍŘECÍ PREDÁTOŘI

doprovodný program k výstavě | určeno pro žáky ZŠ a děti MŠ

délka programu: 45–90 min.

vstupné: 20 Kč za žáka / ped. doprovod  a děti z MŠ zdarma

 

Doprovodný program k výstavě zoologických sbírek, komentovaná prohlídka pro ZŠ a MŠ, která obsahuje zajímavé a unikátní exempláře z celého světa. Na výstavě uvidíte například „Lvi, jaguára, irbise, rysa, orli, supi, piraňu, dravý hmyz, měkkýše i korýše a spoustu dalších zvířat, které žili na souši ve vzduchu nebo vodě.


Nakonec se děti/žáci pokusí  uhádnout zvuky různých zvířat, přiřadit otisky stop, komu ze zvířat patří, najít na fotografii maskované zvířátko (maskování zvířat v přírodě)…

 

A to vše na jednom místě – v našem muzeu!