příspěvková organizace Ministerstva kultury

110 let vytváření paměti města a regionu

výstava k výročí Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

110 let
vytváření paměti města a regionu

archivní, archeologické a numizmatické sbírky muzea
historické obrazy a fotografie Uherského Brodu (1865–1945)
archivní filmy k historii muzea a města

vernisáž ve Sloupovém sále muzea proběhla
v pátek 10. října 2008, 17:00úvodní slovo měl

PhDr. Pavel Popelka, CSc.

kulturní program byl následující:
Barbora Valečková - housle
premiéra dokumentárního filmu Proměny muzea
videokoláž "Uherskobrodské metamorfózy"
pozdravy hostů
křest obrazové knihy Renáty Fučíkové J. A. Komenský z cyklu Velcí Češi
(v rámci prezentace knihy proběhla v "nové třídě" krátkodobá výstava grafických listů - ilustrací ke knize)
przentace návrhu nového pojetí stálé expozice muzea

proběhl též
jubilejní koncert
K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOMORNÍHO SBORU DVOŘÁK
Sloupový sál muzea, 18:00

vznikl
doprovodný program k výstavě
PŘÍBĚHY DOMŮ
komentované prohlídky města v říjnu a listopadu 2008, pokračování připravováno na jaro 2009

v rámci výstavy bylo doporučeno k návštěvě
PO STOPÁCH LVA
25.10.2008, 13:00 - Dům kultury v Uh. Brodě

u příležitosti muzejního jubilea je připravováno vydání publikace
„KNIHA FOTOGRAFIÍ UHERSKÉHO BRODU 1865-1945“
vydání plánováno na r. 2009

Velký výstavní sál
10.10.2008 - 17.3.2009

DALŠÍ AKTIVITY K 110. VÝROČÍ

POZVÁNKA - ZDE
TEXT K VÝSTAVĚ - ZDEAUTORSKÝ TÝM:

výstava:
výtvarný návrh a realizace – Alexandra Haluzová
výběr fotografií – Mgr. Radek Tomeček, Alexandra Zpurná, Jan Gazdík, PhDr. Hana Všetečková
archivní, archeologické a mumizmatické sbírky, scénář 1. části (historie muzea) – PhDr. Hana Všetečková
scénář 2. části (historie Uh. Brodu) – Mgr. Radek Tomeček
archeologie – Mgr. Michal Polák
historické, etnografické a obrazové sbírky – Alexandra Zpurná, Jan Gazdík
staré tisky – Mgr. Dana Večeřová

filmy a počítačové vizualizace:
Proměny muzea – Mgr. Aleš Kapsa
Za město krásnější. Budování v časech socialistických – Beata Gálová
Uherskobrodské metamorfózy – PhDr. Pavel Popelka, CSc.
Interaktivní prezentace muzea a města – Mgr. Radek Tomeček, Martina Nevařilová, Bc. Bronislav Haluza 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999