příspěvková organizace Ministerstva kultury

80 let Foto-Kastner v Uherském Brodě

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s Fotoateliérem Kastner Uherský Brod

uspořádalo výstavu

80 let Foto-Kastner v Uherském Brodě

výstava fotografií a historických materiálů
fotoateliéru Kastner (1928 – 2008)

vernisáž v Atriu muzea proběhla
v pátek 30. května 2008, 17:30

úvodní slovo měla
PhDr. Helena Beránková
(Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně)

kulturní program
reprodukovaná hudba z dobových gramodesek

30.5.2008 – 31.8.2008
Malý výstavní sál muzea

historie - vlastní stránky fotoateliéru

odborné pojenání k tématu výstavy:
Folia Ethnographica, 2000, č. 1, str 123: Helena Beránková, "Fotografický ateliér Adolfa Kastnera v Uherském Brodě" (EÚ MZM, Brno)
 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999