příspěvková organizace Ministerstva kultury

800 let řádu dominikánů 1216–2016

O výstavě na stránce MINISTERSTVA KULTURY (odkaz)

 

800 let řádu dominikánů 1216–2016

 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA BĚHEM Růžencové pouti 2016 v Uherském Brodě:

 

800 let řádu dominikánů 1216–2016

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci s Českou provincií Řádu bratří kazatelů

 

Vás srdečně zvou na putovní výstavu

k historii řádu a starých tisků z klášterní knihovny

 

 

800 let řádu dominikánů

1216–2016

 

23. 9. – 27. 11. 2016

 

sbírková část – exponáty a texty muzea ve vitrínách:

 

Z TISKOVÉ ZPRÁVY: „Cesta starých tisků z klášterní knihovny dává nahlédnout mj. také do historických událostí 2. pol. 20. stol. u nás. Příslušníci SNB, STB a Lidových milicí v noci ze 13. na 14. dubna 1950 zlikvidovali v českých zemích 75 nejvýznamnějších klášterů. V druhé etapě, v noci z 27. na 28. dubna 1950, obsadili dalších 69 klášterů, mezi nimi i klášter uherskobrodských dominikánů. V celém Československu bylo zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno nebo centralizováno bylo 2376 řeholníků. K nejcennějším pokladům uherskobrodského kláštera patřila knihovna s archivem. Knihovna obsahovala několik tisíc svazků, často vzácných knih včetně prvotisků. S knihovnou bylo zacházeno velmi brutálně, většina knih skončila ve stoupě. Do současnosti se dochovalo jen několik stovek tisků, které jsou většinou v majetku Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Byly mu velkoryse darovány Českou dominikánskou provincií v roce 2015. Výstava ukáže vzácné tisky i běžnou literaturu, kterou užívali dominikáni před tragickým koncem svého domu (zdroj: Mgr. Petr Zemek, Th.D.).“

 

přesunutá putovní část na bannerech (do 15. 10. instalována v dominikánském klášteře v Uh. Brodě):

SVATÝ DOMINIK A JEHO NÁSLEDOVNÍCI – 800 LET DUCHOVNÍHO DOBRODRUŽSTVÍ

 

výstava je otevřena:

 

v Muzeu J. A. Komenského (knihovna stálé expozice)

23. 9. – 2. 10. 2016 – putovní výstava a staré tisky

3. 10. – 27. 11. 2016 – pouze staré tisky (vzácné inkunábule pouze do 13. 10. 2016)

 

v dominikánském klášteře v Uh. Brodě

3. 10. – 15. 10. 2016 – putovní výstava

 

VSTUPNÉ V MUZEU:

10 Kč (dospělí, studenti, důchodci), 5 Kč (děti), zdarma (děti do 6 let)

 


Soubory ke stažení:
 • 

800 let řádu dominikánů 1216–2016