příspěvková organizace Ministerstva kultury

Etnograf Antonín Václavík 1891--1959

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci se Slovenským národním muzeem – Muzeem kultury Chorvatů na Slovensku

Vás zvou na putovní výstavu

 

Etnograf Antonín Václavík 1891–1959

instalovanou u příležitosti výročí

120 let od Národopisné výstavy českoslovanské

 

18. září 2015 – 31. ledna 2016

malý výstavní sál muzea

 

vernisáž výstavy – pátek 18. září 2015 v 17.00 hodin

sloupový sál muzea

 

úvodní slovo

PhDr. Blanka Petráková, vedoucí Muzea luhačovického Zálesí

PhDr. Ľubica Chorváthová, autorka scénáře výstavy

 

kulturní program

Písně z Luhačovického zálesí

zpěv s doprovodem – Marcela Trtková

 

doprovodný program pro školy (během trvání výstavy):

Kroj na Uherskobrodsku

 

mediální spolupráce
 

 

 

––––––––––

otevřeno denně  9.00–12.00 a 12.45–16.45 mimo pondělky a státní dny pracovního klidu

 

vstupné zdarma (děti do 6 let), 10 Kč (děti 6–10 let), 20 Kč (děti  11-15 let, ZTP, ZTP-P), 30 Kč (důchodci, studentský průkaz), 50 Kč (dospělí), 100 Kč (rodiny - 2 dospělí, 2 děti)


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999