příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2014

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás srdečně zve na

17. ročník přehlídky muzejních filmů
MUSAIONFILM 2014

středa 4. června až pátek 6. června 2014 – areál muzea
zahájení – 4. 6. 2014, 9.30 v muzeu

doprovodné programy

4. 6. 2014, 9.30 Věda je krásná
vernisáž výstavy Přirodověd. fakulty UK Praha

4. 6. 2014, 20.00 Milostné zpívání
nové CD CM Vlasty Grycové

5. 6. 2014, 20.00 Černý Janek 2014
udělení ocenění, úč. CM Olšava, Marek Gonda

6. 6. 2014, 18.00 Ozvěny Musaionfilmu 2014 (kino Máj)

www.musaionfilm.cz | www.kino.ub.cz