příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Muzeum Jana Amose Komenského
ve spolupráci s Muzeem Jan Husa v Kostnici (SRN)
a Husitským muzeem v Táboře

Vás zve na putovní výstavu

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Putovní výstava k 600. výročí
odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem

vernisáž v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
středa 15. října 2014, 10.00 hod.
v rámci XXIX. Mezinárodního komeniologického kolokvia Komenský a česká reformace

14 textově obrazových dvojjazyčných závěsných panelů (česko-anglická verze)
propagační letáky

Ve 21. století pak staletá vášnivá a nesmiřitelná polemika o jeho odkaz v Čechách i v Evropě ustává. Husova osobnost, jeho dílo a smrt se stávají výzvou ke smíření a hledání jednoty evropské kultury v její různosti. (z letáku k výstavě)

sloupový sál Muzea JAK Uh. Brod | výstava trvá do 15. 2. 2015

Výstava realizovaná v rámci řešení projektu
„Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice, a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“
Husitského muzea v Táboře financovaného z programu
NAKI Ministerstva kultury (projekt č. DF12P01OVV026).