příspěvková organizace Ministerstva kultury

Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem
Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisemFines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisemFines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem

[akce na stránkách Ministerstva kultury ČR]

 

stručná fotodokumentace akce ZDE


Fines – Limes – Termini.

Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem

A border between a philosophical category, social interaction, and cartographic notation

 

12. – 13. 10. 2016

 

Pořádá Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě spolu s Unií Comenius a ve spolupráci s Filosofickým ústavem a Historickým ústavem AV ČR v Praze

J. A. Comenius Museum, in cooperation with the Unie Comenius and the Institutes of Philosophy and History of the Czech Academy of Sciences, Prague

 

Program | Schedule

Ubytování | Accommodation

Ke stažení | Downloads

Kontakt | Contact

 

Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem

 

Program 30. mezinárodního komeniologického kolokvia (CZ)

 

Středa 12. 10. 2016

 

Muzeum, Sloupový sál

8.00 – 8.30   Prezence účastníků

8.30 – 8.40   Zahájení

 

8.40 – 9.15   Jiří Mitáček   Bitva na Luckém poli

 

Dům dětí a mládeže

9.30 – 10.00   Miloš Řezník   Koncepty hranice, hraniční studia a historiografie v mezinárodním kontextu

 

Teritoriální hranice a její vnímání v raném novověku

10.00 – 10.25  Thomas Richter   Die territoriale Grenze als Möglichkeit konfessioneller Entfaltung. Ein Versuch zur Verschiebung des Grenzverlaufs zwischen der Reichsstadt Aachen und den niederländischen Generalstaaten als Teil eines Konflikts um die Ausübung des protestantischen Gottesdienstes (1663)

10.20 – 10.50  Tomáš Knoz   Hranice v Komenského době a v Komenského kraji

10.50 – 11.15   Lenka Nováková   Hranice v každodenním životě obyvatel hukvaldského panství ve druhé polovině 17. a v 18. století

 

11.15 – 11.35   Diskuze

11.30 – 13.00   Oběd


Literární, konfesijní a teologicko-filosofické vymezování hranice

13.00 – 13.25   Jan Červenka   Polemika nebo dialog? Vymezování konfesionálních hranic v 15. století

13.25 – 13.50   Radim Červenka   Hřích jako hranice mezi konfesemi v českých zemích před Bílou horou

13.50 – 14.15   Andrzej Borkowski   Cross border experience in the prose of the XVII century (Avvakum Petrov – Jan Chryzostom Pasek)

 

14.15 – 14.35   Diskuze

14.35 – 14.45   Přestávka na kávu


Filosofické diskursy a tematizace hranice

14.45 – 15.10   Jozef Matula   Hranice medzi mýtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460–1535)

15.10 – 15.35   Petr Pavlas   Slovo jako definice: Komenského logický purismus

15.35 – 16.00   Petr Vodešil   Kontinuita, tradice a revoluce (Burkova konzervativní alternativa revolučních principů)

16.00 – 16.25   Tomáš Nejeschleba   Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriana Magniho


16.25 – 16.45   Diskuze


od 19.00   Košt vína Blatel, cimbálová muzika Danaj

 

 

Čtvrtek 13. 10. 2016


Dům dětí a mládeže


Kartografický diskurs hranice a Komenského mapa Moravy

9.00 – 9.25   Lenka Řezníková   Hranice jako sociální instituce a kartografická figura v raně novověké imaginaci prostoru

9.25 – 9.50   Josef Chrást   Komenského mapa Moravy pohledem současných geoinformačních technologií

9.50 – 10.15   Helena Kovářová   Vinaři a válečníci – několik poznámek ke grafické výzdobě Komenského map Moravy

 

10.15 – 10.35   Diskuze

10.35 – 10.45   Přestávka na kávu

 

Překračování hranice jako sociální praxe a myšlenková operace

10.45 – 11.10   Bernhard Stalla   Die  Grenze  zwischen  Ländern,  Nationen  und  Konfessionen  und  das  Grenzüberschreitende Denken von Jan Amos Komensý/Comenius zur Reform von Staat und Gesellschaft, Kirche und Schule

11.10 – 11.35   Marta Vinnaine Vekony   Innovations in Methods of Teaching Languages: Comenius and Young Learners

11.35 – 12.00   Judit Kelemen   Music education without borders

 

12.00 – 12.20   Diskuze

12.20 – 13.30   Oběd


Topos hranice v Komenského době, životě a díle

13.30 – 13.55 Manfred Richter   Menschen, Sprachen, Gedanken – Raum und Zeit. Grenzen und Grenzüberschreitungen bei Comenius

13.55 – 14.20   Andreas Lischewski   Die Ver-Räumlichung der Pansophia (The spatialization of Pansophia). Ein mentalitätsgeschichtlicher Beitrag zur geistigen Biographie des Jan Amos Komenský  (A mentality-historical lecture about the mental biography of Jan Amos Komenský)

14.20 – 14.45   Jan Čížek   Comenius’s Emendation of Society and its Limits

 

14.45 – 15.00   Diskuze

 

Závěrečné slovo
UBYTOVÁNÍ V UHERSKÉM BRODĚ | ACCOMMODATION IN UHERSKÝ BROD


muzeu nejbližší ubytování pro účastníky komeniologického kolokvia | museum nearest accommodation

www.penzionlapac.cz
www.penzionjavorina.cz

 

další ubytování | other accomodation

hotely: www.ub.cz/pages.aspx?rp=30&idpt=10
penziony: www.ub.cz/pages.aspx?rp=30&idpt=11
ubytovny: www.ub.cz/pages.aspx?rp=30&idpt=22

 KE STAŽENÍ | DOWNLOADS

 

Call for paper (CZ)

Call for paper (EN)

Příhláška (CZ)

Application form (EN)

 

Program (CZ)

Schedule (EN)

 KONTAKT | CONTACT

 

urbankova@mjakub.cz                                                                                                                                      nahoru