příspěvková organizace Ministerstva kultury
archeologické bádáníarcheologický nálezAntropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 - 1990)

Antropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 - 1990)

Výstava Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
výstava životopisných dokumentů a fotografií u příležitosti 100. výročí narození RNDr. Jana Pavelčíka, CSc.„Výstava Antropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 – 1990), kterou instalujeme v Malém výstavním sále určenému pro komorní krátkodobé výstavy, sestává např. z rodinných dokumentů, archeologických nálezů, fotografií, studijních dokladů apod. Zajímavým prvkem instalace je doplnění o malované portréty Jana Pavelčíka“, přibližuje výstavu její autor Mgr. Radek Tomeček z brodského muzea. Na výstavě úzce spolupracuje také syn Jana Pavelčíka, PhDr. Jiří Pavelčík, CSc., který zároveň promluví na páteční vernisáži. Výstava má pro pracovníky muzea vlastně „osobní“ charakter, neboť řada z nich se s bývalým ředitelem muzea nejen velmi dobře znala, ale též s ním spolupracovala. Proto vernisáž otevře svým úvodním slovem současný ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc. a přiblíží jej také na základě svých osobních vzpomínek. Podobně na Jana Pavelčíka vzpomene jiný jeho spolupracovník, dnes ředitel státního archivu v Mikulově, PhDr. Emil Kordiovský. Vernisáž doprovodí CM Olšava, která je známa mj. jako nástupce bývalého Slováckého krúžku v Uh. Brodě, na jehož založení má dr. Pavelčík coby významný folklorista též nemalý podíl. Výstava potrvá do začátku roku 2007.

(podrobněji zde)


Malý výstavní sál
výstava byla prodloužena do 18. února 2007


Antropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 - 1990)