příspěvková organizace Ministerstva kultury

Šaty dělají člověka

ODKAZY:

O výstavě s autorkou Vlaďkou Dobiášovou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín (17. 11. 2018)

 

 

 

 

aneb móda první republiky

výstava ze soukromé sbírky Vlaďky Dobiášové a sbírek muzea

vernisáž: (pá) 26. října 2018 | 17.00 | muzeum, Uherský Brod

trvání: 26. 10. 2018 – 14. 4. 2019 (zkráceno)

vstupné 30 Kč

 

 

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA

 

 

 

 

 

vernisáž výstavy – (pá) 26. října 2018 | 17.00 | muzeum

 

moderuje Aleš Cibulka

 

součástí vernisáže je představení nové publikace (autogramiáda)

a dobová módní přehlídka

 

současně bude představen nový výstavní sál

– výsledek 2. etapy revitalizace muzea výstava

 

u příležitosti 100. výročí republiky a 120. výročí otevření muzea

 

výstava potrvá do 14. dubna 2019 (zkráceno)

 

Cílem výstavy sestavené z exponátů zapůjčených ze soukromé sbírky Mgr. Vladimíry Dobiášové a z exponátů vlastní sbírky muzea Jana Amose Komenského v Uh. Brodě by mělo být poskytnout návštěvníkovi náhled do běžného života prvorepublikové rodiny, v menší míře se výstava bude věnovat představení oděvů, jejich součástí a drobných užitných předmětů významných prvorepublikových osobností z oblasti kultury (herci, spisovatelé atd). Takto budou představeny předměty z pozůstalostí např. po Věře Ferbasové, Nataši Gollové, Adině Mandlové, Svatopluku Benešovi, Jarmile Švabíkové atd. Mimo to budou představeny prvorepublikové módní směry, které vykazovaly první známky počínající emancipace žen nebo nové směry v odívání mužů, které se v tomto období vyznačovaly zejména doposud opomíjenou jednoduchostí a praktičností mužského oděvu. Část výstavy bude věnována také práci úspěšných prvorepublikových módních salonů, (např. představení oděvních salónů Hany Podolské nebo Oldřicha Rosenbauma), připomenuta bude rovněž výrobní činnost obuvnické firmy Baťa. Oděvy a oděvní doplňky budou doplněny trojrozměrnými předměty denní ho užívání a v několika celcích s oděvy budou přibližovat jednotlivé oblasti osobního života prvorepublikové společnosti jako je sportovní činnost, pracovní činnost nebo společenské vyžití ve volných chvílích.

 

Projekt je součástí celorepublikových oslav stého výročí vzniku Československé republiky, které budou realizovány v roce 2018 kulturními institucemi České republiky.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999