příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ľudia z múzea

145 rokov Východoslovenského múzea v Košiciach

 

Film žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach, v ktorom sa odkrýva ako VSM vidia Košičania, samotní zamestnanci múzea a tvorcovia filmu. Krátky film vznikol pri príležitosti 145. výročia založenia Východoslovenského múzea.

 

13 min. 3 sec. |přihlašovatel: Východoslovenské múzeum v Košiciach |režie: Ivan Kolibanič, Lara Polovková | výroba: Súkromná stredná umelecká škola filmová pro Východoslovenské muzeum v Košicích, 2017