příspěvková organizace Ministerstva kultury

Tíha oběti

Život a doba kardinála Štepána Trochty

 

Dnešní člověk trpí v mnohém ohledu víc než člověk století minulého.Záměrná lež a lstivé matení pojmů, potoky lidské krve- to nepatří ani do dob temna či inkvizice. To jsou vynálezy našeho století.

 

57 min. |přihlašovatel: Muzeum Francova Lhota a Zdeněk Zvonek |režie: Zdeněk Zvonek | výroba: , 2017