příspěvková organizace Ministerstva kultury

Z lavic do života 2019

Z lavic do života 2019

 

DNY KOMENSKÉHO 2019

 

prezentace studentských projektů v rámci Dnů Komenského 2019

ve spolupráci s Café Club Uherský Brod a za účasti pedagogů (2. ročník)

(st) 27. března 2019 | 18.00 | Café Club (Kaunicova 76, Uh. Brod)

 

Hodně se dnes mluví o tom, jak je důležité ve výchovně-vzdělávacím procesu propojovat výuku s praxí, jak dát větší prostor rozvoji kritického a demokratického myšlení, které reflektuje náš rychle se měnící svět a proměnu společnosti. Příkladem aktivit a metod, jak toho dosáhnout, jsou právě školní projekty.

 

Učitelé, kteří si mohou přizvat do programu své žáky a studenty, budou v programu prezentovat své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci školních, celorepublikových a mezinárodních projektů. Patnácti až dvacetiminutové prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace, popř. výstavy dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit. Součástí programu, který oživí svými vstupy Bronislav Haluza v roli Komenského, bude také diskuze a na závěr malé občerstvení s hudbou.

 

Chtěli bychom našimi aktivitami morálně i organizačně přispět k obnovení významné uherskobrodské tradice celonárodního rozsahu zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání, která se zde v minulosti každoročně pravidelně konala pod názvem Uherskobrodské dny učitelů a o jejíž oživení usilují již delší dobu Uherskobrodští patrioti.

 

Skupina pedagogů, kteří se zúčastní večera a vyjádří podporu výše zmiňovaným snahám o obnovu Učitelských dnů v našem městě hlásícího se k odkazu Komenského, může vytvořit jádro organizačního týmu spolupracujícího se státními  institucemi, s nimiž již proběhlo jednání a které přislíbily odbornou i finanční podporu.