příspěvková organizace Ministerstva kultury

[MUSAIONfilm 2020]

 

Vážení kolegové a spolupracovníci!

 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace

 

PŘESUNUJEME 23. ročník MUSAIONfilmu na 8. až 10. června 2021.

 

* * *

 

PŘEDBĚŽNÝ NÁSTIN 23. ROČNÍKU V r. 2021 – ZDE

 

MUSAIONfilm odložen na r. 2021!

Již připravený letošní 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm byl vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace odložen na 8. až 10. června 2021.

 

Zhoršující se aktuální vývoj (14. 9.) v okrese Uherské Hradiště a sousedním okrese Hodonín a také celoplošná narůstající data (zvláště nyní v září) způsobila zvýšení rizika konání celostátní filmové přehlídky, která byla původně plánována na 22. a 23. září do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (okr. Uh. Hradiště).

 

Již po předešlém přesunu ze svého tradičního červnového termínu (druhé úterý v červnu – letos 9. a 10. 6.), který připadl do těsné blízkosti ukončení nouzového stavu v ČR (17. 5. 2020), a po uvážení náhradních variant konání přehlídky (on-line konání, listopadový termín), bylo rozhodnuto o přeložení 23. ročníku na následující kalendářní rok 2021 a rozšíření přehlídky o jeden den (8.–10. června).

 

23. ročník MUSAIONfilmu v r. 2021 by tak měl zahrnout filmy přihlášené pro letošní ročník (2020) – 38 filmů a dále filmy, které bude možno přihlásit navíc od 1. března do 30. dubna 2021 pomocí elektronické přihlášky uvedené na adrese musaionfilm.cz.

 

Připravený program zůstává dosud beze změny, počítáme s konáním přehlídky v takovém formátu, jaký byl zamýšlen, a navíc bychom chtěli obohatit program o další filmové příspěvky a také o účast většího množství kolegů a zájemců. Doufáme, že tak budeme mít novou možnost rozšířit odbornou i kulturně doprovodnou část.

Dosud přihlášeným účastníkům zůstává platná rezervace na přehlídce a pro nové zájemce je připravena již nyní on-line přihláška (musaionfilm.cz) pro rok 2021.

 

Přestože MUSAIONfilm poprvé zaznamenává výpadek ve své každoroční kontinuitě (přehlídka trvá od r. 1998), doufáme, že v r. 2021 bude pro své návštěvníky i muzejní obor o to zajímavějším přínosem a mj. také příspěvkem k mapování způsobu, jak se vyrovnávají muzea právě s touto nastalou situací.

 

Mgr. Aleš Kapsa | 773 070 935

musaionfilm.cz

 

MUSAIONfilm 2021 | 8.–10. června

23. ročník přehlídky muzejních filmů

Muzeum Jana Amose Komenského

Uherský Brod

 


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999