příspěvková organizace Ministerstva kultury
Sloupový sál s instalovanou výstavouStudnaStudnaStudnaz instalace výstavyz instalace výstavyz instalace výstavyz instalace výstavyz instalace výstavy

Ve vzduchu

Muzeum Jana Amose Komenského
uspořádalo vernisáž výstavy

Milivoj Husák
VE VZDUCHU


velkoformátové kresby a obrazy
z cyklu DECEM FONTES - DESET STUDEN


(ZDE - rozhlasová relace ČRo Vltava - rozhovor s Akad. mal. Milivojem Husákem 28.8.2007, redaktor Petr Slinták)

vernisáž proběhla v pátek 24. srpna 2007, 17:00 hodin
výstavu uvedl autor, součástí vernisáže byla projekce
dokumentu "Decem fontes - Deset studen"o autorově
malířské instalaci v ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou

sloupový sál muzea

výstava byla prodloužena do 11. 11. 2007

Výstava sestává z velkoformátových kreseb a obrazů z původního autorova cyklu „Decem fontes – Deset studen“, který byl již dříve k vidění v ambitu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (2004). Právě tato malířská instalace společně s instalací v prostorách sakrální architektury J. B Santiniho „Tělo v vosk, srdce v knot, duše v plamen“ (2002) zaujímají zvláštní postavení mezi padesátkou autorových samostatných výstav. Kromě ocenění a zastoupení ve sbírkách u nás i v zahraničí jsou známé jeho realizace ilustrací, fotoobrazů a divadelních výprav k „Labyrintu světa a lusthauzu srdce“ J. A. Komenského (1983 – 1989), nástěnná malba „Anděl a Komediant“ (věž Divadla Husa na Provázku v Brně, 1993) či scénické návrhy a realizace pro Divadlo U stolu v Brně (1997- 2005).

Milivoj Husák se vrací do výstavních prostor muzea po loňské spolupráci na výtvarném řešení expozice v Naardenu „Vivat Comenius – Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance“. Nyní přichází se svou poslední abstraktní tvorbou a přibližuje tak svět niterného duchovního dialogu.

článek pro tisk ZDE