příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět

  • typ expozice:  dočasná výstava
  • prostor muzea:  sloupový sál, přízemí
  • vstupné:  20 Kč (dospělí, důchodci), 10 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP/P)
  • návštěvnický okruh: Jan Amos Komenský


„Já, co činím, z nucení svědomí svého činím.“ Tento Komenského citát uvozuje výstavu „JAK chtěl změnit svět“, kterou jsme pro Vás připravili ve sloupovém sále našeho muzea.

 

Ani v průběhu revitalizace expozice tak nepřijdete o možnost seznámit se s životem a dílem Komenského v datech i v širších dobových souvislostech. Kromě základních milníků v životě Jana Amose je pozornost upřena i na jeho zásady pedagogické, díky nimž je považován za průkopníka moderní pedagogiky. Představen je však i Komenský jako vědec v širším slova smyslu – orientoval se v mnoha disciplínách a dokázal je účinně propojovat. I zásluhou této všeobecné orientace byl členem republiky učenců, v rámci níž udržoval korespondenci s předními učenci. O nich, ale i o těch, kteří Komenského inspirovali, se dočtete ve výstavě. Doplněna je i výběrem z díla Komenského.

 

výstava JAK chtěl změnit svět

info covid

(podmínky vstupu) (plné znění)

 

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999