příspěvková organizace Ministerstva kultury

icon neslyšící

 

Do znakové řeči byly přeloženy základní informace o muzeu, o jeho historii, objektech a jednotlivých expozicích. Na tlumočení do českého znakového jazyka muzeum spolupracuje s Českou unií neslyšících, z.ú.

 

O muzeu – vznik muzea, objekty, expozice bývalé i stávající:

 

 

expozice: Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba

 

 

Muzeum spolupracuje s Comenius museum v Naardenu v Nizozemsku. Vytvořilo pro něj expozici Mundus Comenii (Svět Komenského).

 

Vydává mezinárodní odborný časopis Studia Comeniana et historica a pořádá mezinárodní komeniologická kolokvia. Pořádá rovněž Musaionfilm – přehlídku videofilmů s muzejní tematikou.