příspěvková organizace Ministerstva kultury

JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

výstava k 110. výročí úmrtí v Uherském Brodě

(pá) 13. října – (ne) 19. listopadu 2023

velký výstavní sál

jednotné vstupné 50 Kč

 

K výstavě si Mgr. Radek Tomeček připravil přednášku: Václav Kounic, ze života hraběte (10. listopadu 2023)


Výstava, která je připomínkou 110. výročí úmrtí JUDr. Václava z Kounic, jedné z nejvýznamnějších osobností politického života rakousko-uherské monarchie 19. století, ale také člověka, který významně ovlivnil národní a společenský život na Uherskobrodsku. Jeho život a činnost byly neustále konfrontovány se složitými ději období nastávající demokratizace, nacionalizace, ale i sociální radikalizace společnosti přelomu 19. a 20. století. Jeho snahy se neustále promítaly na pozadí tohoto vývoje jako obraz člověka a aktivního politika, kterému nejsou lhostejné zájmy nejširších lidových vrstev. Ačkoli sám Václav Kounic pocházel ze starobylého šlechtického rodu, jako jeden z mála svého stavu dal před exkluzivitou života v privilegované aristokratické vrstvě přednost včlenění se do rodící se občanské společnosti, pro kterou neváhal využít svého postavení a vlivu. Současně s touto stránkou povahy Václava Kounice však vystupuje do popředí také jeho další osobní rys, jenž se nese v duchu jeho zájmu o oblast národního umění a literatury.

 

Připravovaná výstava je uceleným a o životě Václava Kounice vypovídajícím celkem představujícím život, politickou i mecenášskou činnost. Část výstavy je tvořena trojrozměrnými předměty z jeho pozůstalosti a pozůstalosti jeho druhé manželky Josefíny. Na výstavě vedle užitných předmětů spojených s jeho osobou a několika rodinných obrazů bude možno shlédnout řadu dobových fotografií vztahujících se ke Kounicovu životu a jeho veřejné činnosti.

 

výstava JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

 

výstava JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

 

 JUDr. Václav hrabě z Kounic